تخنیکر تکنالوژی معلوماتی

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۲:۵۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 2 قوس سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تکنالوژی معلوماتی (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

تخنیکر تکنالوژی معلوماتی

بست:

4

وزارت یا اداره:

صحت عامه - ریاست تکنالوژی معلوماتی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

کود بست:

(024)

گزارشده به:

آمر سیستم و شبکه تکنالوژی معلوماتی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: حل مشکلات سخت افزار و نرم افزار  وسایل تکنالوژی معلوماتی بمنظور ارایه خدمات معیاری تکنالوژی معلوماتی برای مرکز وزارت صحت عامه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار٬ ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان عمومی وزارت جهت رسیدن به اهداف عمومی.
 2. مسئولیت نصب، پیکربندی و حصول اطمینان از کارکرد وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی در شبکه وزارت صحت عامه.
 3. راه اندازی و تنظیم سرویس های Active Directory، DNS، DHCP، File Server، SQL Server در کمپیوتر های کارمندان وزارت.
 4. مدیریت و نظارت ازManage Engine، Disaster Recovery، DNS Server،  Cisco Switch Cisco Router، VoIP، .Anti-Virus Server
 5. حصول اطمینان از تطبیق پروتوکول های مسیر یابی(Routing protocol) مانند پروتوکول مسیر یابی معلومات یا rip (Routing information protocol  ) EIGRP , BGP ,EGP,IS IS و OSPF.
 6. پیگیری درخواست ها، استعلام ها در رابطه بامشکلات تکنالوژي معلوماتی و اطمینان ازحل مشکل به موقع.
 7. حمایت تخنیکی از تجهیزات سیستم ویدیو کنفرانس.
 8. نصب و نگهداری wireless Access Point.
 9. نصب و نگهداری کردن سیستم عامل ویندوز، پیکربندی مایکروسافت outlook
 10. ارزیابی وحل نمودن مشکلات کارکنان تحت اثر و نوسازی حساب استفاده کننده درشبکه.
 11. حل مشکلات روزمره کارمندان درعرصه تکنالوژی معلوماتی.
 12. نصب، عیار و  مواظبت سیستم های کمپیوتری و انستال نمودن فایروال جهت جلوگیری از انتشار وایرس و مصؤنیت شبکه.
 13. ترتیب گزارشات ماهوار٬ ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر، تکنالوژی معلوماتی، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورتکنالوژی معلوماتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱- اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب‌سایتwww.moph.gov.af  بدست آورده میتوانید.

۲-  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.