تکنالوجست تلاسیمیا

Panah_moph
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۴:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه به تعداد (۱ ) تکنالوجست تلاسیمیا آمریت بانک خون مرکزی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                           

 

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

تکنالوجست تلاسیمیا

 

بست:

6

 

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

 

بخش مربوطه:

آمریت بانک خون مرکزی

 

موقعیت پست:

مرکز

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

داکتر تلاسیمیا

 

گزارش گیراز:

ندارد

 

کد:

307

 

تاریخ بازنگری:

 

 

هدف وظيفه: عرضه خدمات باکیفیت مربوط به معاینات لابراتواری برای مریضان.

صلاحیت ها ومسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • انجام معاینات لابراتواری مطابق هدایت دوکتوران شفاخانه.
 • نگهداری مطمئن از مواد لابراتوار، ثبت مواد مصرفی و تجهیز دوباره ستاک در وقت معین.
 • ثبت و خانه پری منظم کتاب راجستر معاینات لابراتواری به صورت دقیق.
 • حفاظت مناسب ریجنت ها و مواد مصرفی بخش مربوطه.
 • از بین بردن به وقت زمان مواد تاریخ گذشته لابراتوار بعد از طی مراحل اداری.
 • ترتیب در خواست مواد لابراتواری تحت نظر و هدایت آمر بخش.
 • اجرای وظایف لابراتوار مطابق به تقسیم اوقات ترتیب شده.
 • تطبیق اصول و معیارات وقایه انتان وسایر معیارات لابراتوار بصورت متواتر.
 • اجرای نوکریوالی مطابق تقسیم اوقات.
 • اشتراک در کمپاین های خونگیری.

وظایف مدیریتی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 • اجرای سائر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • تامین ارتباطات و هماهنگی با بخش های ذیربط.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا در رشته (تکنالوژی طبی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: نیاز ندارد.

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱- اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب  سایت www.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲-  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1401@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.