تکنيشن انستزی شفاخانه حوزوی غزنی

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۱۲:۲۷

Publish Date

Closing Date

Location

غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی ۳ تن  در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:    تکنيشن انستزی       

وزارت/اداره:    وزارت صحت عامه

ولایت:             مرکز ولایت غزنی

بست:              6

گزارش به:       سرطبيب شفاخانه

گزارش از:       ندارد

هدف وظيفه: 

تنطيم تهيه، نگهداشت، مراقبت و توزيع ادويه، سامان و  وسايل طبي، نظارت و بررسي از چگونگي مصرف ادويه  در شفاخانه

 مسئوليت ها، وسعت و بعد کاری:

 • اجراي وظيفه  مطابق جدول کاري تنظيم شده. 
 • مسوليت جمع آوري ارقام دقيق و به موقع مريضان تحت تداوي مطابق رهنمود ها ، فارمها ولوايح کاري. 
 • رسيدگى به تمام امور پلان شده توسط جراح.
 • مراقبت تمام وسايل وسامان الات جراحي و انستزی.
 • تهيه وارايه لست مواد قابل مصرف بخش انستيزي .
 • مراقبت وتهيه الماري ضمايم وسايل عاجل دراطاق ريکوري وعمليات خانه .
 • تنظيم وتهيه سامان وسايل انستيزي مورد نياز دراطاق ريکوري وعمليات خانه دراوقات ضرورت.
 • مراعات نمودن ستندردهای مربوط بخش  و  PPE
 • اشتراک در جلسات مربوط بخش انستزی
 • انجام نوکریوالی ۲۴ ساعته به اساس تقسیم اوقات تنظیم شده
 • انجام سایر وظایف که از طرف اداره سپرده میشود
 • شايستگي ها(  Qualification )
 • فراغت از انستيتوت علوم صحي و داشتن سند دربخش انستيزي.
 • داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد و تسلط بر زبان هاي محلي، تسلط به زبان انگليسي ترجيح داده ميشود.
 • صادق و راستکار باشد
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • انستیتوت غضنفر
 •  اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از ریاست صحت عامه غزنی دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید، کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطۀ مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.