تکنيشن فارمسی

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۳۷

Publish Date

Closing Date

Location

بغلان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان: 3 سرطان 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان 1 تن با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:       تکنيشن فارمسی    

وزارت/اداره:       وزارت صحت عامه

موقیعت:              مرکز ولایت بغلان

بست:                 6

گزارش به:          فارمسست شفاخانه/سرطبیب

هدف وظيفه: پیشبرد امور دوايي در شفاخانه جهت عرضه خدمات با کیفیت دوايي به مراجعین نیازمند.

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • توزيع ادويه مطابق نسخه و هدايت دوکتوران شفاخانه
 • درخواست ادويه از ستاک مطابق اصول، ثبت ستاک کارد عندالموقع و ارائه گزارش ماهانه مصرف ادويه به فارمسست شفاخانه
 • تطبيق رهنمود ها و ستندرد هاي ملي ستاک ادويه و دواخانه
 • تنظيم ادويه به صورت منظم به اساس معياد استفاده ادويه و درنطر داشت وقوعات فصلي ادويه 
 • دادن هدایات لازمه در مورد استعمال ادویه به مراجعین مطابق به نسخه داده شده 
 • ثبت و خانه پري منظم کتاب راجستر فارمسي به صورت دقيق
 • گزارشدهي منظم از اجراات کاري شان به آمر مربوطه
 • تنظیم و ترتیب ادویه به اساس FEFO and FIFO
 • اشتراک در مجالس کميته فرعي و DTC، اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش
 • انجام نو کريوالي مطابق تقسيم اوقات تهيه شده توسط اداره شفاخانه
 • تطبیق اصول و معیارات وقايه انتان و سایر معیارات تعین شده در دواخانه به صورت متواتر
 • انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که از طرف اداره شفاخانه سپرده ميشود.

شايستگي ها(Qualification):

 • فراغت از انستيتوت  علوم صحي/متوسطة طبي رشته دواسازی

ریفرنس ها:

 • اصلاحات ادارای
 • رهنمود فارمسی
 • کتاب  تدریسی انستیتوت پوهاند غضنفر

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه عینو مینه کندهار دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Documents

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اینجا کلیک کنید