تکنیشن اکسری

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۱:۱۴

Publish Date

Closing Date

Location

سمنگان-سرپل-پکتیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان 11 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  ولایتی سمنگان 1 تن، شفاخانه سرپل 2 تن وشفاخانه حوزوی پکتیا 1 تن  تکنیشن اکسری با شرایط ذیل استخدام می نماید:

 

معلومات  کلی بست:

نوع اعلان: مجدد

 

شماره اعلان بست:

 

تکنیشن اکسری

عنوان وظیفه:

6

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  (    مرکز ولایت سمنگان-سرپل-پکتیا    )

موقعیت :

4

تعداد بست :

سرطبیب

گزارش به :

ندارد

گزارش گیر از :

 

کد بست :

                                                                           

 

هدف وظیفه:

 عرضه خدمات با کیفیت اکسری (X-Ray ) برای نیازمندان در سطح شفاخانه مطابق پالیسی EPHS و رهنمودها

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. همکاری در تهیه پلان تثبیت احتیاجات بخش اکسری (تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی ) با تشریک مساعی کمیته دوایی و معالجوی (DTC)
 2. عرضه خدمات اکسری براي مريضان داخل بستر وسراپا مطابق ستندرد های بخش مربوط
 3. رعایت ستندرد های خدمات اکسری جهت مصؤنیت کارمندان ،مریضان و مراجعین
 4. مسؤل جمع وقيد  تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی بخش اکسری مطابق لوایح و رهنمود ها
 5. ارایه حداقل چهار کنفرانس مرتبط به رشته مربوط  در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها
 6. مسؤل استفاده موثر و نگهداری از تجهیزات،  وسایل و مواد مصرفی بخش مربوط
 7.  ثبت و راجستر مریضان بخش مربوط  (IPD & OPD ) بصورت یومیه  و ارایه گزارش  ماهوار و ربعوار به اداره
 8. رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت ( احوال پرسی و معرفی خود به مریض ، برخورد مناسب ، حفظ محرمیت و وقار مریض)
 9. سهم گیری  در شستشوی بخش مربوط مطابق رهنمود
 10. انجام نوکری مطابق تقسيم اوقات نوکريوالي  24 ساعته  بخش اکسری و تسلیم دهی و تسلیم گیری تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی بشکل تحریری
 11.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 12.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

 

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

 1. داشتن سند تحصیلی  فوق بکلوریا از رشته اکسری تائید شده وزارت صحت عامه
 2. تجربه کاری مرتبط:  یک سال تجربه مرتبط
 3.  تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛
 4.  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 1.  

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت ویا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده ، اسناد تحصیلی تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکرۀ خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد . تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.