روانشناس کلینیکی

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۲:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

هرات- زابل - بغلان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان  24 جدی 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 2 تن ،شفاخانه ولایتی زابل 2 تن  و در شفاخانه ولایتی بغلان 1 تن  استخدام مي نمايد:

معلومات  کلی بست:

 

شماره اعلان بست:

نوع اعلان: مجدد

روانشناس کلینیکی

عنوان وظیفه:

6

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  (    مرکز ولایت هرات- زابل - بغلان    )

موقعیت :

5

تعداد بست :

مسول صحت روانی شفاخانه / سرطبیب

گزارش به :

ندارد

گزارش گیر از :

 

کد بست :

هدف وظیفه:

 عرضه خدمات باکیفیت غیر دوایی شامل روان درمانی های شناختی، رفتاری، مشاوره های روانی پیشرفته و ابتدایی، مشاوره های روانی- اجتماعی در حالات اضطراری و مشاوره های حساس به خشونت های مبتنی بر جندر و سایر حمایت های روانی- اجتماعی مطابق با معیارهای وزارت صحت عامه به اشکال انفرادی و گروپی برای مراجعین سراپا و داخل بستر در شفاخانه های ولایتی و حوزوی از طریق شناسایی به موقع فشار زاهای روانی و مشکلات روانی- اجتماعی ، تعقیب منظم واقعات و اماده گی برای پاسخگویی مناسب در حالات اضطراری و بحران                                               

مکلفیت  و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ارزیابی حالت روانی-اجتماعی مراجعین و شناسایی فشار زاهای روانی-اجتماعی و ارتباط انها با اعراض و علایم فعلی  .
 2. تهیه پلان های تداوی انفرادی و گروهی مطابق به نیاز مراجعین و مبتنی بر راهبرد بایوسایکوسوشیل
 3. تشکیل و راه انداز جلسات منظم انفرادی و گروپی برای مراجعین و مریضان در شفاخانه ( مریضان سراپا و داخل بستر در یونت صحت روانی و در صورت نیاز در سایر واردها)
 4. امادگی برای مداخله در بحران و مدیریت فشارهای روانی غیر مترقبه در تفاهم با خانواده ها
 5. تهیه پلان اگاهی دهی و برگزاری جلسات منظم اگاهی دهی برای مراجعین سراپا در سطح شفاخانه و ساحه تحت پوشش
 6. ارایه تعلیمات صحی روانی برای مراجعین و مریضان نظر به مشکلات و مریضی ها انها
 7. ارزیابی پیشرفت بهبودی حالت روانی- اجتماعی مریض و مراجعین
 8. کار تیمی با سایر کارمندان صحت روانی در داخل یونت/ وارد صحت روانی به هدف تصمیم گیری مشترک و مداخله بیوسایکوسوشیل
 9. رجعت گیری و رجعت دهی به سطح پایین و بالا بغرض بهبود دسترسی به خدمات با کیفیت و مورد نیاز
 10. اگاهی از حقوق انسانی مریضان و ارتقای حقوق مریضان حین عرضه خدمات غیر دوایی و رویدست گرفتن تدابیر جهت وقایه از نقض حقوق بشری مراجعین و مریضان در بخش مربوطه
 11. تهیه و ارایه گزارش ماهانه و ربعوار از اجراآت خویش به مسول صحت روانی در شفاخانه
 12. اگاهی از طرزالعمل و مقرره صحت روانی و رعایت مفاد آنها حین عرضه خدمات صحت روانی و مشاوره های روانی- اجتماعی
 13. مستند سازی مداخلات از طریق خانه پری دقیق و بموقع کتاب راجستر، دوسیه ها ،اوراق رجعت دهی و رجعت گیری، یادداشت های پیشرفت بهبودی مریضان، تنظیم دوسیه ها بشمول گذارش دهی به مراجع بالا
 14. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 15.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مسول صحت روانی/ مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به او سپرده میشود

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

 1. درجه تحصیل :

داشتن سند دوازده و  سند روانشناسی کلنیکی از یکی موسسات تایید شده داخل یا خارج از کشور یا داشتن دیپلوم مشاوره اجتماعی صحت/ یا داشتن سرتفیکت یک ساله در مشاوره روانی- اجتماعی پیشرفته تایید و راجستر وزارت صحت عامه

و یا فارغ از فاکولته رشته روانشناسی کلینیکی باشد.

به روانشناسان عمومی / تربیتی ایکه دو سند اول شماره اول را بدست داشته باشند ارجحیت داده میشود.

 1.  تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو – دری یا هر لسانی رایج محلی دیگر)
 2. اشنایی با سیستم صحی وزارت صحت عامه، مقرره صحت روانی و رهنمود های صحت روانی وزارت صحت عامه
 3. داشتن مهارت مفاهموی حل مشکلات ، مهارت های اجتمای محلی و اشنایی با فرهنگ محلی
 4. توانایی کار در شرایط عادی و حالات اضطراری در داخل ساحه تحت پوشش مرکز صحی

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده و اسناد تحصیلی ، تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکره خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایتwww.moph.gov.af,Jobs.af,Acbar.org  نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.