شف جراحی آنکولوژی کاهلان

Panah_moph
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵ - ۱۴:۲۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

 

وظیفه                 :           شف جراحی آنکولوژی کاهلان

وزارت یا اداره      :           وزارت صحت عامه

موقعيت               :           کابل چهارراهی صدارت

ریاست                :           ریاست عمومی طب معالجوی (برنامه ملی کنترول سرطان )

جنس                   :             ذکور و آناث

تعداد پست             :            (1)

گزارش به             :           شف مربوط

گزارش از            :            متخصصین جراحی ترینی و سایر پرسونل

تاریخ   اعلان         :           2022 /02 /24

تاریخ ختم اعلان     :            2022/03/6

                         

 

پس منظر:

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به  انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

دیپارتمنت آنکولوژی (Oncology Department ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی  طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد.

 

هدف وظیفه:

 

عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی ، کمک  ورهنمایی دوکتوران شامل برنامه ملی کنترول سرطان

 

مسؤوليت ها:

 

 1. پلان نوکریوالی و کنترول آن
 2. اداره و منجمینت اپورهای صبحانه وویزت های گروپی و عــمومی.
 3. هماهنگی  فعال در کلینیک جهت تشخیص و تداوی مریضان سرطانی.
 4. تسهیل نمودن فعال در تمام  پروسیجر های جراحی در عملیات خانه.
 5. اجرای نوکری 24 ساعته مطابق  جدول تهیه شده ازطرف اداره مربوطه.
 6. اجرای پروسیجر های تخصصی داخله مانند Abdominal tab, pleural tab,. Morrow Bone وغیره.
 7. اجرای Consultation  هایکه از دیگر بخش ها ویا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد.
 8. سهمگری در قسمت تهیه وتطبیق کوریکولـم در همکاری با هماهنگ کننده پروگرام.
 9. ارزیابی از کارکردها و فعالیت های پرسونل تحت اثر.
 10. تطبیق پروتوکول های جدید وقایوی، تشخیصیه و معالجوی.
 11. تهیه و دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأ دانش علمی پرسونل صحی.
 12. تهیه نمودن راپورها و داشتن ریکارد مریضان.
 13. تنظیم امورات مربوط به وارد.
 14. فراهم آوری عرضه خدمات قبل و بعد از عملیات.
 15. همکاری نزدیک با تیم انستیزی و عملیات خانه جهت تسهیل بخشیدن عملیات های جراحی و سایر خدمات به مریضان.
 16. اخذ موافقه کتبی از مریض و پایوازان به منظور عملیات.
 17. تدویر کنفرانس ها برای ارتقای متخصصین وارد
 18. ارایه معلومات صحی در مورد مرض، تداوی، اختلاطات و انذار به مریض و پایواز آن.
 19. اخذ تاریخچه مریضان و تکمیل نمودن دوسیه .
 20.  توصیه ادویه و معاینات به مریضان به شکل استندرد.
 21. ساختن اطاق عملیات خانه خصوصا حفظ الصحه مریضان هنگام عملیات، چک لست عملیات.
 22. اشتراک فعال در کمیته های مختلف که جهت بهبود عرضه خدمات فعالیت مینماید.
 23. سهم فعال در انکشاف پالیسی ها، SOPs، وسایر اسناد.
 24. اجرای سایر وظایف که  از طرف امر مستقیم سپرده میشود.
 25. در صورت ضرورت سفر به ولایات جهت ارتقای ظرفیت پرسونل صحی و طبی.
 26. سهمگیری فعال در تهیه پلان های سالانه.
 27. اجرای وظایف روزمره طبق ساعت تعین شده دولتی اغاز الی ختم.

 

 

 

 1. شایستگی ها:

 

 1. تابعیت: افغان
 2. داکتر طب
 3. داشتن تخصص در جراحی عمومی  کاهلان
 4. تجربه کاری در عملیاتهای آنکولوژی.
 5. آشنائی با لسانی های ملی
 6. آشنائی با لسان انگلیسی
 7. مهارت در افهام تفهیم و مدیریت
 8. مهارت کاری در پروگرام کمپیوتر

 

مداخلات قابل اجرا:

 1. تهیه نوکریوالی 24 ساعته
 2. راپور ماهوار مریضان
 3. پریزینتیشن ها
 4. پروتوکول تداوی و معالجه سرطان های عمده
 5. مینوت مجلس های دیپارتمنت وتیم کثیرالرشتوی
 6. پلان و راپور ارزیابی کارکرد ها و فعالیت های علمی و عملی داکتران آنکولوژی
 7. تحقیقات علمی

 

 

 

Submission Guidelines:

 

 Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

 

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

 

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

 

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

 

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Emails: moph.gdhr2021@gmail.com