صحبت سرپرست وزارت صحت عامه با رییس دفتر حوزه مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۲۲:۳۳
صحبت سرپرست وزارت صحت عامه با رییس دفتر حوزه مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان

داکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه کشور امروز از طریق ویدیو کنفرانس با داکتر احمد المنداری رییس دفتر مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان (ایمرو) گفتگو نمود.

سرپرست وزارت صحت عامه، در این نشست برنامه‌های جدید این وزارت را در روشنی دیدگاه مقام عالی ریاست ج.ا.ا با آقای المنداری شریک نموده گفت که طرح اصلاحی زیر کار، در برگیرندۀ تمام ابعاد سکتور صحت بوده و تطبیق این طرح سبب افزایش موثریت و مثمریت در عرضه خدمات صحی خواهد گردید.

او همچنان افزود که بحران ویروس کرونا ضمن اینکه سکتور صحت افغانستان را با یک چالش پیش بینی نشده مواجه نمود، وزارت صحت عامه توانست ضمن مدیریت مناسب آن در محدودۀ امکانات در دست داشته، این چالش را به فرصتی برای تشخیص خلا های سیستم صحی و رفع آن بمنظور بهبود موثریت پاسخدهی سیستم صحی برای مدیریت بهتر واقعات مشابه در آینده، مبدل نماید.

سرپرست وزارت صحت عامه، از شیوع نوع جدید ویروس پولیو در کشور ابراز نگرانی نموده و از سازمان صحی جهان خواست تا دفتر کشوری آن سازمان مسئوولیت های خود در این زمینه را بشکل موثر آن انجام دهد. او همچنان هماهنگی میان وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان و یونیسف را در امر مبارزه با ویروس پولیو مهم خوانده گفت که کار روی چگونه‌گی تقویت هماهنگی و موثریت فعالیت ها در تحت رهبری وزارت صحت عامه جریان دارد.

داکتر مجروح، ضمن تاکید بر نقش موثر سازمان صحی جهان در امر تقویت سیستم صحی و ارایۀ حمایت های تخنیکی به وزارت صحت عامه در ابعاد مختلف مخصوصاً مبارزه با کرونا و همچنان محو پولیو در کشور، بر تامین اصول شفافیت، حسابدهی و موثریت در فعالیت های آن نهاد را حتمی دانست.

از سوی دیگر، آقای المنداری از برنامه‌های جدید وزارت صحت عامه استقبال نموده و بر همکاری مشترک سازمان صحی جهان با وزارت صحت عامه در راستای محو پولیو، تطبیق برنامه ریفورم و شناسایی نوع جدید این ویروس وعده همکاری داد.

آقای المنداری همچنان گفت که در جهت تامین شفافیت، حسابدهی و موثریت در هماهنگی با وزارت صحت تلاش خواهند کرد.

دکتور مجروح با بیان اینکه در طی بیست سال گذشته ظرفیت های سازمانی و منابع انسانی در وزارت صحت عامه افزایش یافته است، انتقال مسئوولیت مرحله وار تطبیق برنامه های وقایوی به ادارات تخنیکی وزارت صحت عامه جزیی از اجندای مهم وزارت صحت عامه بیان نموده و آقای المنداری نیز در زمینه ابراز موافقت نموده، وعده همکاری همه جانبه داد.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۶:۴۷
Background image

برای نخستین بار روند تداوی تعویضی معتادان مواد مخدر در کشور آغاز شد

داکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه کشور، امروز بخش تداوی تعویضی معتادان مواد مخدر و بخش عاجل شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر ابن سینا را افتتاح و به بهره بردای سپرد. هم. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۷:۱۳
Background image

چگونگی تطبیق واکسین کرونا در نشستی مورد ارزیابی قرار گرفت

داکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت‌عامه در نشستی از طریق ویدیو کنفرانس چگونگی تطبیق واکسین کرونا به پرسونل صحی را در مرکز و ولایات با مسوولان موسسات تطبیق کننده و رییسان صحت‌عامه ولایات. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۲۰:۶
Background image

نتایج ارزیابی بانک جهانی در پیوند به پروژه‌های صحی مورد بحث قرار گرفت

داکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه، امروز نتایج ارزیابی بانک جهانی را که از سوی این بانک در پیوند به پروژه های صحتمندی و پاسخدهی به کووید-19 صورت گرفته است مورد بحث قرار دارد.

داکت. . .

BACK TO NEWS