صفا کار

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۵:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان  28 جوزا 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  102 بستر خیرخانه 1  تن  با شرایط ذیل استخدام می نماید:

علومات کلی بست:

 

شماره اعلان بست:

صفاکار

عنوان وظیفه:

                                                                                                                                                    4

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

ولایت  مربوط  ( کابل )

موقعیت :

1

تعداد بست :

هدف وظیفه: وظایف خدماتی جهت عرضه خدمات صحی

 

مسؤوليت ها وسعت وبعد کاري:

 • ایفای وظیفه برای صحت عامه در ساعات رسمی کار
 • پاکاري وشستن اطاق هاودفتر دهليز هاو محوطه بصورت متواتر درصورت مشاهده کثافات ويا آلوده گي نه به اساس تقسيم اوقات
 • پاک کاري ومراقبت از اموال واجناس شفاخانه طبق دستور ورهنمود
 • گزارش واقعات غير مترقبه به مدير اداري يا ساير هيات رهبري شفاخانه به زودي ممکن
 • کمک در قسمت بارگيري وتخليه ادويه وسامان آلات طبي و غیر طبی وترميمات جزيي  شفاخانه
 • سوختاندن و يا انتقال دادن مواد فاضله و باطله به اساس هدايت مديراداري مطابق به رهنمود اجراات در قسمت مواد فاضله
 • انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره تهيه شده است
 • مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم مربوط در اوقات رسمي
 • مراعات پاليسي محافطت شخصي و محيطي
 • ايفاي هر وظيفة ديگر مطابق به دستور مدير اداري یا رئیس شفاخانه  سپرده میشود.

شايستگي ها(  Qualification )

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • قدرت افهام و تفهیم به زبان های مروج در محل
 • توانايي حداقل خواندن ونوشتن راداشته باشد
 • صادق، راستکار و قابل اعتماد

 

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

 

 

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده و اسناد تحصیلی ، تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکره خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.