عضو مسلکی اعتبار دهی

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی اعتبار دهی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت پست:

مرکز (کابل)

تعداد پست:

 

گزارشده به:

آمر اعتبار دهی

گزارش گیراز:

ندارد

کد بست:

۱۰۰- ۱۰۱

تاریخ بازنگری:

12/10/1402

.......................................................................................................................................

هدف وظیفه: سهمگیری در پروسه تنظیم امور مربوط به اعتبار دهی برنامه اکمال تخصص.

..............................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی :

  • سهمگیری در تدویر موثر جلسات پروسه اعتبار دهی .
  • ترتیب اجندا و دعوت اعضای کمیته ها به مجالس مربوطه .
  • تنظیم و تهیه مکاتیب و امور اداری اعتباردهی برنامه اکمال تخصص.
  • اخبار و توزیع ستندردها و فارمت ها به دیپارتمنت های ذیربط.
  • سهمگری فعال از اجرای پروسه اعتباردهی مراکز تخصصی مربوطه طبق پلان.
  • ایجاد سیستم فایلنگ برای اسناد مربوط دیپارتمنت اعتباردهی.

وظایف مدیریتی:

  • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت اعتبار دهی ، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
  • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به آمر اعتبار دهی بخش مربوطه
  • اجرای سایر وظایف که از طرف آمربخش مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

  • همکاری و هماهنگی همه جانبه با شفاخانه ها و دیپارتمنت های ریاست اکمال تخصص در امر معیاری ساختن و اعتباردهی.

......................................................................................................

(شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل  لیسانس در رشته (طب) وبه درجات  بلندتر تحصیلی در رشته متذکره ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفهږ

مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم به زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.