متخصص ارتوپیدی

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ - ۱۰:۸

Publish Date

Closing Date

Location

غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 2 تن استخدام مي نمايد:

وظیفه:                متخصص ارتوپیدی

وزارت/اداره:       وزارت صحت عامه

موقعيت:              مرکز ولایت غزنی

بست:                 (4)

گزارش به:          سرطبیب شفاخانه

هدف وظیفه: عرضۀ خدمات با کیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ و میر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی

 مکلفیت هاومسئولیت های وظیفوی :

 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های گروپی و عــمومی.
 • مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت.
 • اجرای نوکری شــبانه مطابق لوایح و جدول تهیه شده ازطرف شف سرویس.
 • سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران.
 • به هدایت شف سرویس اجرای Consultation  هایکه از دیگر بخش ها ویا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد
 • تطبیق پروتوکول های جدید معالجوی و تشخیصیه.
 • اشتراک در جلسات مربوطه که از طرف اداره دایر میگردد
 • اشتراک/ دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأ دانش علمی دوکتوران سرویس مربوطه.
 • آمادگی و سهمگیری در پاسخدهی واقعات عاجل در شفاخانه وخارج از شفاخانه.
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي و تعقيب پلان کاري تهيه شده
 • ترتیب و تهیه پلان  بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه خویش به مسئول بخش
 • ترتیب و تهیه گذارش بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه به مسئول بخش     
 • اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود.(این وظایف ممکن در داخل OPD ویا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)

شایستگی ها:

 • درجه تحصیل: داکتر M.D ومتخصص دررشته مربوطه.
 • حاکمیت کامل به لسانهای ملی و ترجیحا اشنایی با لسان انگلیسی
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • کتاب های پوهنتون طبی کابل
 • اکمال تخصص
 • اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از ریاست صحت عامه ولایت غزنی دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند.