متخصص جراحی عمومی (در آنکولوژی جراحی)

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۵:۱۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

وظیفه:                           متخصص جراحی عمومی (در  آنکولوژی جراحی)

وزارت/اداره:                    برنامه ملی کنترول سرطان، وزارت صحت عامه

موقعيت:                         مرکزتشخیص وتداوی امراض سرطانی، شفاخانه جمهوریت، چهارراهی صدارت، کابل 

ریاست:                          ریاست عمومی طب معالجوی

تعداد بست:                     (2)        

جنس:                            ذکور واناث

گزارش به:                      متخصصین مربوط و شف جراحی آنکولوژی

گزارش از:                      انچارج نرس

تاریخ اعلان:                   2019/11/23

تاریخ ختم:                      2019/11/28       

پس منظر:

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به  انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

برنامه ملی کنترول سرطان ( ( NCCPدر چوکات  وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرصه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تشخیص وتداوی، مراقبت های حمایوی امراض سرطانی  طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد.

مرکز تسخیص و تداوی امراض سرطانی که در سال ۱۳۹۵  ایجاد ګردید که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد. این مرکز دارای دارای  40 بستر میباشد. این دیپارتمنت که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد  سراپا (OPD ) است که روزانه به 80-110 مریض خدمات طبی عرضه میدارد.

هدف وظیفه:

بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی ، وارتقأ ظرفیت مسلکی  دوکتوران جوان، ارتقاع ظرفیت کاری شفاخانه ها،رفع نیازمندیهای وزارت صحت عامه از نظر قوای بشری.

مسؤوليت ها:

 1. اشتراک فعال در راپور و ویزت صبحانه
 2. گرفتن مشاهده و تکمیل دوسیه و معاینات  مریضان
 3. عرضه خدمات سر اپا (OPD) و برای مریضان داخل بستر مطابق لایحه
 4. اجرای نوکریوالی های شبانه مطابق به جدول تهیه شده از طرف شف سرویس
 5. همکاری و هماهنگی نزدیک با نرس صاحبان و دیگر پرسونل موظف سرویس در عرضه خدمات
 6. ارزیابی از اینکه آیا مریضان داخل بستر ادویه مورد ضرورت خود را مطابق به دوسیه خود دریافت مینمایند
 7. تعقیب معاینات مختلف که به مریضان توصیه میگردد
 8. تطبیق پروسیجرها مانند تیوب انفی ، تیوب احلیل،  پانسمان، و غیره
 9. آماده نمودن مریض به پروسیجر های جراحی
 10. انجام پروسیجرهای جراحی بحیث جراح اول، دوم و سوم
 11. تحریر و توضیح  Discharge summary به مریضان که مرخص میگردند
 12. حل پرابلم های سرویس مربوطه با تفاهم با متخصصین و شف سرویس
 13. نظارت از حفظ الصحه وارد مربوطه
 14. تعقیب نمودن پروگرامهای تربیوی
 15. تهیه کنفرانس های علمی جهت ارتقاع ظرفیت و اشتراک در کنفرانس های علمی
 16. عرضه خدمات ارتقاء صحت و تعلیمات صحی
 17. خانه پوری فورمه های کانسر ریجیستری
 18. ایفای وظایف دیگر در صورت ضرورت و لزوم دید مسؤلین

شایستگی ها:

 1. داکتر طب
 2. داشتن  تخصص در جراحی عمومی  و معادل آن از داخل و یا خارج کشور
 3. آشنای کامل با لسان انګلیسی
 4. آشنای با کمپیوتر و انترنیت
 5. تسلت کامل به زبان های پشتو و دری
 6. مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت

ډیلوریبل:

 1. حد اقل یک پریزنتیشن در هر ربع سال
 2. حد اقل یک کیس رپورت در هر شش ماه سال
 3. حد اقل یک راپور یا  مقاله تحقیقی در سال
 4. انجام حد اقل بیست عملیات بطور جراح اول  در سال
 5. انجام حد اقل بیست عملیات بطور جراح دوم در سال
 6. راپور ماهوار فعالیت های واحد
 7. فورمه های کانسر ریجیستری

Submission Guideline:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

Electronic applications will be sent to: sub e-mail

 

Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

Note: Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

No CVs will be accepted after the closing date.

Any persuade will be threat as disqualification.

Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

The test and interview will be taken from the following references.

Bailey & love’s Short practice of surgery 24th edition

Submission Email: gdhr.moph2018@gmail.com

Main point of TOR:

2.Bailey and loves Short practice of surgery