متخصص عقلی وعصبی 

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : متخصص عقلی وعصبی 

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-C  )

تعداد                         (1)     

جنسیت                : ذکور

گزارش به           :  سرطبیب شفاخانه 

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت عقلی عصبی (تداوی سراپا و داخل بستر مریضان عقلی عصبی وکنترول پروبلمهای عقلی و عصبی در جامعه)وکمک  ورهنمایی دوکتوران شامل پروگرام تخصصی از طریق ایجاد یک سیستم آموزش.

 

مکلفیت هاومسئولیت های وظیفوی :

 1. اشتراک فعال در راپورها وویزت صبحانه.
 2. کمک در حل مشکلات علمی و فنی دوکتوران junior .
 3. عرضه خدمات صحی عقلی وعصبی  سراپا(OPD)و داخل بســـتر مطابق ستندردهای جدید.
 4. اجرای نوکریوالی شـــبانه مطابق جدول و تقسیم اوقات تهیه شده.
 5. اجرای consultation ها به به بخش های دیګر شفاخانه .
 6. اشتراک در سیمینارهاوکنفرانس های علمی.
 7. ارائه کنفرانسها در مورد رشته عقلی و عصبی.
 8. هر وظیفه دیګر که از طرف مسولین داده می شود

شایستگی ها:

 1. درجه تحصیل تخصص دررشته عقلی و عصبی و داشتن سند تخصص از موسسات علمی داخلی و یا خارجی تایید شده .
 2. تجارب لازمه : داشتن تجربه کاری تخصص  پنج سال در عقلی وعصبی .
 3. تسلط به زبان های ملی ( پشتو ودری)
 4. مهارتهای دیگــر: آشنائی با لسان انگلیسی ویا یکی از لسان های بین الملی. مهارت در افهام تفهیم و مدیریت، مهارت کاری در پروگرام کمپیوتر.

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

 

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .