مدیر عمومی مالی و اداری

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۹

Publish Date

Closing Date

Location

کندهار

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 6 سرطان 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه  عینو مینه    تحت ريفورم شفاخانه ها 1 تن در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:       مدیر عمومی مالی و اداری

وزارت/اداره:       وزارت صحت عامه          

موقيعت:              مرکز ولایت کندهار

بست:                 4

گزارش به:          رئیس شفاخانه

گزارش از:          تمام کارمندان اداری

هدف وظيفه:  تنظيم وپيشبرد امور اداري ،مالي و تدارکات  مربوط شفاخانه

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • رهبري، نظارت و کنترول از فعاليت هاي يوميه شعبات تحت اثر
 • کنترول و نظارت از پروسه هاي خريداري و تدارکاتي مربوط به شفاخانه
 • بررسي يوميه از حاضري پرسونل اداري، فني و خدماتي به همکاري مامور قواي بشري
 • انجام اکمالات تمام نيازمندي شفاخانه از قبيل درخواست در تهيه خوراکه باب، ادويه جات، ملبوسات و مفروشات، تجهيزات، قرطاسيه باب و ساير ضروريات شفاخانه با تشريک مساعي بخش هاي تهيه و تدارکات، و محاسبه
 • رهنمائی و مراقبت در زمینه اجرات یومیه بخش های اداری
 • مراقبت متداوم از تطبیق قوانین و مقررات در قسمت اجرات اداری
 • طرح و استفاده از میکانیزم موثر در جهت اکمال و رفع نیازمندی های بخش اداری
 • رهنمايي در ترتيب پروسيجرهاي اداری دفتري، طی مراحل مکاتیب و ایجاد سیستم مناسب نگهداري دوسيه ها (فایلنگ)
 • مراقبت از تهیه، ترتيب و نگهداشت لست موجودي اجناس مصرفی (ادویه) و غير مصرفي شفاخانه
 • اداره پرسونل خدماتی (محافظين، صفا كاران، دريوران، تحويلدار و میخانیکی) غرض انجام بهتر و به موقع امور مربوطه و نظارت مستقيم از امور امنيتي و امور ترانسپورت شفاخانه
 • نظارت از پروسه ترتیب جداول معاشات ماهوار و اضافه كاري پرسونل، تهيه پيش پرداخت هاي نقدي، مرور و تصفیه مصارفات  ماهوار رياست شفاخانه
 • سهم فعال در اشتراک جلسات اداری و تهیه  مینوت جلسات
 • تهیه پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی شفاخانه
 • ترتيب راپور هاي ماهوار، ربعوار و سالانه، مالي و اداری به ریاست شفاخانه
 • انجام سایر وظایف مرتبط وظیفه که از طرف رئیس شفاخانه  سپرده شود.

مواصفات :

 • سویه تحصیل: مافوق بکلوريا مرتبط بخش اداری  و مالی؛ به  لسانس در بخش های مربوط اداری ارجحت داده میشود.
 • داشتن قوه افهام و تفهيم
 • آشنايي با قوانين مالي، اداري و تدارکاتي کشور
 • تسلط به زبان های ملی
 • آشنائي با لسان انگلسي ارجحيت دارد
 • مهارت کاري با کمپيوتر در پروگرام هاي Word  ، Excel و Power point لازمی میباشد.
 • تجربه کاري:  حداقل سه سال تجربه کاري مدیریتی در بخش مالی- اداری و تدارکات

 

رسفرنس ها:

 • سوالات کمیسیون اصلاحات اداری
 • طرزالعمل و قانون تدارکات مدیریت مالی و حسابی

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه عینو مینه کندهار دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Documents

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اینجا کلیک کنید