مسئول وقایه انتان و ستندرد ها؛ شفاخانه حوزوی غزنی

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۱ - ۱۱:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 1 تن  با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه:      مسئول وقایه انتان و ستندردها

وزارت/اداره       وزارت صحت عامه          

موقيعت:            مرکز ولایت غزنی

بست:                4

گزارش به:         سرطبيب شفاخانه

هدف وظيفه: 

کنترول انتان در تمام واردها، محیط داخل و خارجی شفاخانه با همکاری  تیم منجمنت شفاخانه

نظارت، هماهنگی و ارزیابی ستندردهای شفاخانه به همکاری سرطبیب

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 • انکشاف پلان کاری برای بخش بهبود کیفیت  وسایر پروگرام های بهبود کیفیت درسطح شفاخانه
 • تطبیق ، نظارت وارزیابی ستندرد های شفاخانه یی  بشمول ستندرد ها وپروتوکول هایکه جدیداً انکشاف ومعرفی میشوند.
 • نظارت بر اجراء وتطبیق ، پروسه های تعقیم ، تبدیل درست البسه ورویکشهای پاک وملوث، پروسه تفکیک ، انتقال ودفع نهایی زباله ها، پروسه غیرملوث سازی وضد عفونی سازی وهمچنان
 • مطمین شدن از انجام درست پروسیجرهای بخش نرسنگ مانند تطبیق کتیترها، زرقیات، غیرملوث سازی وضد عفونی سازی وسایل طبی (انجام مینتورینگ).
 • اطمینان از محاسبه درست شاخص های شفاخانه یی، حمایت وراهنمای درمورد آنها وهمچنان بررسی درست بودن ارقام (accuracy check data)، ثبت وراجستریشن، خانه پری دوسیه مریضان درسرویس ها.
 • انکشاف پلان  کاری عملکرد بادر نظر داشت یافته های   نظارت وارزیابی ها  باذکر اسامی اشخاص مسول, زمان کاری و راه  حل آن.
 • تدویر کورس اموزشی وقایه انتان برای تمام پرسونل شفاخانه مطابق پلان
 • مطمین شدن از انجام نمونه برداری از افراد و مکانها وساحات  مشکوک به انتان ، تحلیل وتجزیه نتایج آن وشریک ساختن با بخش معالجوی وسایر پرسونل.
 • آشناسازی پرسونل معالجوی درمورد انتان شفاخانه یی مطابق نتایج نمونه های ارزیابی شده از طریق سمینار و تهیه پیشکش
 • اداره ورهبری کمیته وقایه انتان وویزیت نوبتی ان، سکرتریت کمیته بهبود کیفیت، همکاری باسایر کمیته ها دربخش انکشاف پلان کاری وتدویر مجالس،تعقیب وهمکاری بخشها جهت رفع خلاء ها،
 • بررسی تمام واقعات فوتی ایکه  درشفاخانه فوت میشوند مطابق فورم مشخص وارسال کاپی به کمیته مرور واقعات فوتی و بخشهای ذیربط درسطح شفاخانه.
 • جمع آوری معلومات ( انتقاد ، پیشنهاد  ونظریات) از پروسه تطبیق معیارات جهت به روز سازی ستندرد ها
 • انجام سایروظایف مرتبط به اموربهبود کیفیت درشفاخانه

مواصفات :

 • فراغت از فاکولته هاي طبي رسمي کشور  و داشتن سند تخصصی مسلکی
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي
 • آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر
 • تجربه کاري: یک  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • کتاب های پوهنتون طبی کابل
 • اکمال تخصص
 • اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از ریاست صحت عامه غزنی  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.