معاون انتمولوژی (انسکتاریوم) ننگرهار

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۷:۳۳

Publish Date

Closing Date

Location

ننگرهار

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

(حوت ) سال 1397

عنوان وظیفه:    معاون انتمولوژی (انسکتاریوم) ننگرهار

وزارت/اداره:    صحت عامه ولایت ننگرهار

موقعیت:          مرکزریاست صحت عامه ولایت ننگرهار آمریت ولایتی  پروگرام ملی کنترول ملاریا ولشمانیا

ریاست:          عمومی طب وقایوی ، ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار

تاریخ اعلان:      2019/04/03

تاریخ ختم اعلان: 2019/04/17

گزارش دهی به:  مدیر انتومولوژی ولایت ننگرهار و آمریت پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

گزارش از:        ساحات مورد نظر مطابق به پلان

هدف وظیفه:

اداره، انسجام و تنظیم مؤثرامور مربوطه به پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا به منظور جلوگیری و کاهش مرگ و میر و مصابیت های ناشی از امراض  انتقالی توسط حشرات

مکلفیت و مسولیت های وظیفوی:

 • جمع آوری لاروا وپشه های بالغ ازساحات مطابق پلان
 • اجرای تست های حساسیت بالای پشه ها به سطح ولایت
 • اجرای تست بایواسی بالای پشه خانه
 • تشخیص انواع پشه های ناقل درلابراتوار و حفظ آن در لابراتوار و انسکتاریوم ها
 • کنترول وارزیابی مفید ومؤثر ناقلین به روش های مختلف (کنترول محیطی؛بیولوژیکی وکیمیاوی)
 • محافظت دوامدار تخم، لاروا و ناقلین بالغ امراض مطابق به رهنمود های استاندرد درمراکز نگهداری و مطالعات تحقیقی حشرات
 • اشتراک فعال درسم پاشی مواد ضد حشره و نظارت مستقیم از تیم های به سطح مرکز وولایات و تهیه راپور آن
 • نظارت دوامدار فعالیت های مربوط انتومولوژی به سطح ولایات
 • تهیه راپورماهوار، ربعوارو سالانه به مسوولین مربوط و اداره همکار
 • اجرای سایر وظایف سپرده شده مربوط به وظیفه از طرف امریت ملاریا

شایستگی ها:

 • درجه تحصیل: داشتن سند فراغت  یکی از موسسات تحصیلی حشره شناسی و یا زولوژی
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال در بخش انتمولوژی ( حشره شناسی)
 • مهارتهای دیگر: آشنایی کامل به لسان های ملی کشور، زبان انگلیسی ترجیع داده میشود 
 • آشنایی به پروگرام های مایکروسافت آفس (MS-office) کمپیوتر ارجحیت دارد
 • ظرفیت کاری در قسمت اجرای مطالعات تحقیقاتی مربوط به انتمولوژی و تهیه راپور این مطالعات
 • داشتن توانایی سفر به تمام ولایات و نظارت ار فعالیت یونت های انتمولوژی انسکتاریوم در مرکز و در ولایات

 

 • رهنمود ساحوی انتومولوژی (حشره شناسی) و اجرات تست های مربوط

Submission Guidelines:

: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

Electronic applications will be sent to: sub e-mail

Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR.

Phone number: 0093- (0)-700991056

Note:                                  

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

No CVs will be accepted after the closing date.

Any persuade will be threat as disqualification.

Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview:

The test and interview will be taken from the following references:

Main points of the TOR

رهنمود ساحوی انتومولوژی (حشره شناسی) و اجرات تست های مربوط

Submission Emails: gdhr.moph2018@gmail.com