معین عرضه خدمات صحی

زندگی نامه محترم داکتر عبدالباری عمر

داکتر عبدالباری عمرداکتر عبدالباری عمر فرزند الحاج محمد نبی درسال ۱۳۶۷ در قریه داود خیل پل عالم ولایت لوگر در یک خانواده متدین، منور، علم پرور و مجاهد متولد گردیده است. محترم داکتر عمر تحصیلات ابتدایي و ثانوی خویش را در ولایت خویش قبل از اینکه به خارج از کشور سفر کند و تحصیلات طبی نماید، به پایان رسانیده است.  داکتر عمر از رشته طب معالجوی پوهنتون پژواک فارغ شده است. داکتر عمر برای مدتی در پوهنځی طب به صفت عضو و استاد ایفای وظیفه نموده است. بنابرباورخویش به عصری ساختن سیستم  طبی و تقویت سکتور صحی در افغانستان ، داکتر عمر به غنی ساختن دانش کلنییکی خویش ادامه داد و از انستیتوت غزالی در بخش امیجنگ و الترا سونوگرافی بعد از فراغت دیپلوم بدست آورد.

ازفراغت خویش بدینسو داکتر عمر در موضوعات مختلف در یک تعداد کورس های تربیتی، ورکشاپ ها و سیمینار ها بطور فعالانه اشتراک نموده، در حالیکه تمرکز اصلی او همیشه بالای جراحی و تروما بوده است.

داکتر عمر در کمیسیون صحی امارت اسلامی افغانستان به صفت یک عضوی کلیدی ایفای وظیفه نموده و به قربانیان جنگ خدمات صحی را به گونه فعال عرضه نموده است. داکتر عمر در مناطق مختلف افغانستان از مراکز صحی نظارت به عمل آورده است و اداره و مدیریت تمام کارمندان کمیسیون صحی، افهام و تفهیم و منابع را به پیش برده که مقصد از عرضه این خدمات تقویت خدمات صحت عامه و تداوم آن در دوران جنگ ها و در مناطق جنگ زده بود. به همین ترتیب، در جریان این سالها داکتر عمر تقریباً به تمام ولایات افغانستان سفرنموده و در آن ولایات دور جدید سیستم صحی را آغاز کرده است.

نقطه اصلی تمرکز داکتر عمر بلند بردن سطح خدمات صحی برای مریضان و ایجاد سیستم صحی عادلانه و حسابده در همآهنگی با شرکایی کلیدی بشمول ادارات ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)، ARCS  ومؤسسات غیر دولتی ملی و بین المللی بود.

داکترعمر حمایت کننده کلیدی تلاش های همکاران مختلف سکتور صحت است که آنها تلاش می ورزند شبکه خدمات صحی را هر چه وسعیتر سازند تا به مردمانی که به خدمات صحی نیاز دارند رسیدگی به عمل آید. داکتر عمر در ارزیابی نیاز مندی های مراکز صحی نوتأسیس و درراستای ارتقای تعداد زیادی از مراکزصحی در سراسر افغانستان فعالانه سهم گرفته است. در جریان ایفای این وظیفه،  داکتر عمر خود را به عنوان ماهر صحت عامه، مربی، نظارت کننده و کتلیست برای تغییر ثابت نموده است.

داکتر عمر بتاریخ ۲۱ سیپتمبر سال ۲۰۲۱ جهت عرضه خدمات صحی به صفت معین وزارت صحت عامه مقرر گردید.

دیدگاه داکتر عمر که " با ثبات ساختن افغانستان در عرضه هر نوع خدمات با کیفیت" است در همکاری و همآهنگی نزدیک با تمام شرکایی کاری و تمویل کنندگان تحقق خواهد یافت.

زبان مادری داکتر عمر پشتو است و به زبان های دری وانگلیسی نیز میتواند تکلم نماید.

داکتر عمر متعهد است که در شاخص های کلیدی سکتور صحت دست آوردها را حفظ کند و دست آوردهای گذشته را بطور شفاف و حسابده با مسوولیت و صداقت هرچه بیشتر تقویه نماید. به همین گونه، بلند بردن ظرفیت افغان های که در سکتور صحت کار میکنند و معرفی نمودن حسابدهی و عدالت در سیستم صحی در اجندای کاری داکتر عمر مقام اول دارد.