معین پالیسی و پلان

بيوگرافی مختصر داکتر بشیر نورمل

پوهندوی داکتر بشیر نورمل به روز شنبه مورخ 15 میزان سال 1336 هجری شمسی (مطابق 7 اکتوبر 1957 میلادی) در یک خانواده بی‌بضاعت ولی روشنفکر وداکتر بشیر نورمل متدین در ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان چشم به جهان گشوده است. هنوز سه سالگی اش را تکمیل ننموده بود که پدرش را که یک شخصیت دانشمند، متقی و پرهیزگار، دلسوز و مهربان؛ و مامور انحصارات دولتی وقت بود، در یک حادثه ترافیکی از دست داد، ولی مادر با همتش با همه دشواری‌های اقتصادی هم حیثیت پدر و هم مادر مهربان و دلسوز را برای اولادهایش بازی نموده موصوف را به مدارج عالی تحصیلاتش رهنمایی، همراهی و کمک نمود. موصوف تمام دوره‌های تحصیلی اش (ابتدائیه، متوسطه، لیسه) را با کسب درجه اول نمره عمومی به پایان رسانیده و بالاخره تحصیلات عالی اش را در رشتۀ طب معالجی در انستیتوت طب شهر ادیسۀ جمهوریت اوکراین اتحاد جماهیر شوروی سابق با کسب دیپلوم سرخ در ماه جولای 1985 مطابق ماه سرطان سال 1364هـ ش به پایان رسانید.

با برگشت به کشور عزیز در ماه اسد همان سال داکتر نورمل به حیث استاد دیپارتمنت هستولوژی و امبریولوژی در انستیتوت طب کابل تقرر حاصل نمود و برای مدت 12 سال درآن دیپارتمنت به تربیه اولاد وطن و تربیه کادر جوان طبی پرداخت و یکی از استادان ممتاز و محبوب شاگردان خویش بود. در 7 سال اخیر آن در پهلوی تدریس در آن انستیتوت در پست‌های مدیریتی چون معاون پوهنحی، رئیس پوهنحی و معاون تدریسی بخش جلال آباد انستیتوت طب کابل نیز ایفای وظیفه نموده است. آخرین رتبه علمی‌ای که طی فعالیت اکادیمیک شان به آن نایل شده بود رتبه علمی پوهندوی بود که پس ازآن متأسفانه رابطه‌اش نسبت تغییرات ناهنجار در وضعیت سیاسی- اقتصادی و فرهنگی زمان زمامداری طالبان، با انستیتوت قطع شد و نسبت مشکلات اقتصادی و مشکلات زیاد در سیستم دولتی، به سازمان صحی جهان پیوست. در سازمان صحی جهان مجموعاً مدت  9 سال- در شروع منحیث ناظم آموزش‌های سازمان صحی جهان، در 3 سال دوم بحیث مدیر برنامه انکشاف منابع بشری (HRD) و در 3 سال اخیر طور خدمتی به وزارت صحت عامه بحیث اولین رئیس عمومی منابع بشری آن وزارت ایفای وظیفه نموده است. 

از ماه سنبله 1385 هـ ش تا اخیر حمل 1399بحیث اولین رئیس عمومی انستیتوت ملی صحت عامۀ احیا شدۀ افغانستان، که یک مرجع اکادمیک و تحقیقی یا پژوهشی و ارتقای صحت در عرصه صحت عامه کشور است، ایفای وظیفه نموده است. (انستیتوت ملی صحت عامه در سال 1342 هـ ش به کمک کشور آلمان تأسیس گردیده بود، ولی بعد از 15 سال فعالیت پربار در سال‌های جنگ و بی‌ثباتی افغانستان برای مدت بیش از 25 سال به رکود مواجه شده منحل گردیده بود).  از اواخر حمل سال 1399 در شرایط خیلی دشوار کرونایی صحت عامۀ کشور به اساس پیشنهاد مقام رهبری وزارت صحت عامه و منظوری جلالتماب رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان بحیث معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه ایفای وظیفه مینماید.

داکتر نورمل در سال 1389 هـ ش دیپلوم ماستری خویش را در صحت عامه  از پوهنتون لومالیندای ایالت کالیفورنیای ایالات متحده امریکا به دست آورده است. ایشان علاوه بر وظیفۀ فعلی فوق‌الذکر، رئیس بورد اخلاقیات و تخنیکی تحقیقات در عرصۀ صحت در افغانستان، رئیس برنامه‌های آموزش اپیدیمیولوژی ساحوی افغانستان، عضو بورد مشورتی TEPHINET که یک شبکۀ جهانی صحت عامه است؛ رئیس بورد رؤسای انجمن شبکۀ صحت عامه حوزۀ شرق مدیترانه (EMPHNET)؛ عضو انجمن بین‌المللی انستیتوت‌های ملی صحت عامه (IANPHI)؛ و ناظر و فعال فعالیتهای مصئونیت و امنیت در عرصه های خطرات کیمیاوی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هستوی که از طرف اتحادیۀ اروپا از طریق ادارۀ CBRN CoE Initiative در افغانستان کمک و حمایت میگردد، است . و در گذشته نماینده افغانستان برای تأمین، مراعات و عملی نمودن موازین و قوانین صحی بین‌المللی در کشور  و رئیس بورد امتحانات دولتی برای فارغین انستیتوتهای علوم صحی خصوصی در کشور بوده است. در تعداد زیادی (بیشتر از صد) برنامه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، سیمپوزیم‌ها و ورکشاپ‌های ملی و بین‌المللی به ارتباط موضوعات فوق بحیث تسهیل کننده و اشتراک کننده، اشتراک ورزیده است.

تعداد زیادی از کورسهای مدیریت صحت عامه، رهبری، اپیدیمیولوژی و مراقبتهای صحی اولیه را در داخل و خارج از کشور تدویر و تدریس نموده، 15 عنوان کتاب را  در امبریالوژی، مدیریت صحت عامه، اپیدیمیولوژی، مراقبتهای صحی اولیه تعلیمات صحی و صحت محیطی، اخلاق طبابت،  احکام دین در رابطه با مسایل مختلف صحی و ملاریا به السنۀ ملی– پشتو و دری تالیف و ترجمه نموده است. برخی ازین کتب را با دانشمند فرهیختۀ کشور پروفیسور سید الف شاه غضنفر یکجا به رشتۀ تحریر درآورده است.  بیش از 70 عنوان کتاب، رساله و رهنمود را ترجمه و ویرایش نموده و 24 عنوان مقالۀ ایشان در مجلات و ژورنالهای معتبر ملی و بین المللی به چاپ رسیده است.