نرس ( ذکور- اناث)

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۶:۱۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان   24 عقرب 1399

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه درکلینینک اصلاح تربیت اطفال واقع بادام باغ مربوط محبس 1تن استخدام مي نمايد:

معلومات  کلی بست:

 

شماره اعلان بست:

 

نرس ( ذکور- اناث)

عنوان وظیفه:

                        6

بست :

وزارت صحت عامه

وزارت/اداره:

پروژه اصلاحات شفاخانه ها

بخش :

مرکز ولایت ( کابل)

موقعیت :

1

تعداد بست :

مدیر عمومی نرسنگ

گزارش به :

 

گزارش گیر از :

 

کد بست :

                                                                       

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

عرضه خدمات مصون و باکیفیت در بخش نرسنگ در سطح سرویس مربوط مطابق پالیسی EPHS و رهنمود های معرفی شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 

 • انجام مراقبت‌های نرسنگ در سرویس مربوط (زرقیات مصون، چک علایم حیاتی، تطبیق بموقع هدایت دوایی، پانسمان، تطبیق کتیترها، رژیم غذایی و ثبت  intake & out put )مطابق ستندرد ها و رهنمود ها
 • انجام خدمات نرسنگ سراپا و تریاژ مریضان
 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت‌های سرویس مربوط
 • اشتراک فعال در کنفرانس های مسلکی امور نرسنگ و ارایه حد اقل چهار کنفرانس در سال
 • مسوول توزیع و تطبیق ادویه، مواد مصرفی طبی،البسه در سطح سرویس مربوط و اکمال ادویه مریضان داخل بستر در صورت ضرورت
 • اجرای پروسیجر های ضد عفونی سازی، مدیریت مصؤون ذباله ها(تفکیک)،استفاده مناسب از تجهیزات طبی و حفظ و مراقبت آن مطابق رهنمود و طرزالعمل‌ها
 • رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت ( احوال پرسی و معرفی خود به مریض ، برخورد مناسب ، حفظ محرمیت و وقار مریض)
 • ضمیمه ساختن رسید پارچه‌های پرداخت پول سیستم اخذ فیس در دوسیه‌های مریضان
 • معاونت و مراقبت از حفظ‌الصحه شخصی مریض، موجودیت و پاک بودن یونیفورم، روجایی، شیت کمپل، شیت دوشک مریضان، چپرکت، پایه سیروم و میز پهلو.
 • آماده ساختن مجدد بستر مریض (تعویض روجایی، شیت بالشت و دوشک، صفایی و ضد عفونی کردن چپرکت و میز پهلو) برای پذیریش مریض بعدی
 • تشریک مساعی در پاکی و صفایی سرویس (اطاق مریضان، دهلیز، تشناب ها، کلکین ها، دروازه هاو تجیهزات طبی و غیر طبی)
 • سهم فعال در شستن عمومی سرویس مربوط (اطاق مریضان، دهلیز، تشناب ها، کلکین ها، دروازه ها ، تجهیزات طبی و غیر طبی) مطابق رهنمود
 • حفظ و نگهداری دوسیه‌های مریضان داخل بستر و تسلیم دهی به هید نرس مربوط
 • انجام نوکری مطابق تقسيم اوقات نوکريوالي  24 ساعته  بخش نرسنگ

 

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، و ارائه آن به مدیر نرسنگ
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری) :

 • این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛
 • داشتن سند تحصیلی  نرسنگ تایید شده وزارت صحت عامه
 • تجربه کاری مرتبط: داشتن سند تحصیلی  نرسنگ کافی می باشد
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده و اسناد تحصیلی ، تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکره خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات  باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af   نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.