نرس شفاخانه (ذکور-اناث)

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۹:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

غزنی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان: 18 ثور 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی 32  تن  در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظیفه:    نرس شفاخانه (ذکور-اناث)

وزارت/اداره:    وزارت صحت عامه

موقیعت:           مرکز ولایت غزنی

بست:              6

گزارش به:       مدیر نرسنگ شفاخانه

گزارش از:       ندارد

هدف وظیفه: مراقبت منظم و دقیق از معالجه مریضان به اساس مسئولیت وظیفوی

مسؤوليت ها، وسعت و بعد کاري:

 • اجرای وظایف محوله نرسنگ غرض عرضه خدمات طبی به مریضان داخل بستر و مریضان سراپا
 • جمع آوری مسئولانه معلومات و ارقام در مورد مریضان داخل و خارج بستر که تحت مراقبتش بوده است
 • پيشبرد امور مربوطه نرسنگ از قبيل ديدن و ثبت نمودن علايم حياتي ، توزيع ادويه ، زرقيات، تطبيق ادويه مطابق تجويز داکترو پانسمان نمودن جروحات در سرويس مربوطه
 • تطبيق به موقع ومصئون  ادويه مريضان مطابق توصيه داکتر معالج
 • سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف نرسنگ داخل و خارج خدمت
 • بلند بردن فعالانة سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي
 • انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
 • تطبيق ومراعات نمودن جدي ستندرد هاي مسلکي در بخش کاري
 • اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک فعال درارزيابي هاي سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 • انجام وظايف ديگر درمحدودهٌ ساحه کاري که از طرف مدير نرسنگ و يامقامات بالايي شفاخانه تقاضا مي گردد

مواصفات:

 • فراغت از انستيتوت متوسطة طبي به صفت نرس، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ که تایید وزارت صحت عامه را به صفت نرس را داشته باشد
 • داشتن قوه افهام و تفهيم
 • داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • اساسات نرسنگ
 • اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعداز نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها واقع منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از ریاست صحت عامه ولایت غزنی دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.