نرس هیمودیالیز

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۲:۲۶

Publish Date

Closing Date

Location

هرات

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4 جوزا  ۱۳۹۸

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات ۴ تن با شرایط ذیل استخدام می نماید:

عنوان وظيفه:          نرس هیمودیالیز

وزارت/اداره:         وزارت صحت عامه       

موقیعت:                مرکز ولایت هرات

بست:                    6

گزارش به:             سرطبیب شفاخانه

گزارش از:             ندارد

هددف وظیفه: 

هماهنگ ساختن پروسه تطبیق هیمودیالیز بالای مریض کاندید هیمودیالیز

مکلفیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • تطبیق پروسه یی هیمودیالیز بالای مریضان عدم کفایه گرده
 • تنظیم و اداره ماشین هیمودیالیز قبل از شروع پروسه هیمودیالیز در دوران دیالیز و بعد از دیالیز
 • اماده ساختن مریض در تفاهم به داکتر نفرالوژی
 • تکمیل نمودن و چیک نموده سایر معاینات لازمه قبل از تطبیق پروسه دیالیز بالای مریض
 • تطبیق فولی کتیتر، سیرم، انجی تیوب و ساختن فستولا وریدی شراینی
 • پاک نمودن و تعقیم ساختن ماشین هیمودیالیز بعد از هر پروسه دیالیز
 • تکمیل نمودن دوسیه مریض و ارایه معلومات بیشتر راجع به حالت مریض به داکتر نفرالوژی مربوطه

شايستگي ها:

 • داشتن سند نرسنگ
 • تجربه کاری لازمه حد اقل شش ماه در رابطه به تطبیق عملیه دیالیز بالای مریض داشته باشد ( تائید یکی از ادارات معتبر کشور)
 • به تمام مهارت های ضروری نرسنگ واقف باشد
 • به زبان های پشتو و دری مسلط باشد و به انگلیسی آشنایی داشته باشد
 • مهارت های کمپیوتری را ترجیح داده میشود
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس ها:

 • اساسات نرسنگ 
 • هیمودیالیز
 • سوالات کمیسیون اصلاحات اداری

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از ریاست شفاخانه هرات دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید، کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانی که در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند در اين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.