کارشناس نرم افزار

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۱:۳۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان مجدد 2 قوس  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تکنالوژی معلوماتی )(2 )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس نرم افزار

بست:

۴

وزارت یا اداره:

صحت عامه - ریاست تکنالوژی معلوماتی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

کد بست:

(021 و022)

گزارشده به:

آمر سیستم وشبکه تکنالوژی معلوماتی

گزارش­گیراز:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه:  نصب، بروز سازی و حل مشکلات نرم افزاری کمپیوتر ها و  سایر وسایل مربوط تکنالوژی معلوماتی بمنظور ارایه خدمات معیاری تکنالوژی معلوماتی برای مرکز وزارت صحت عامه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار٬ ربعوار وسالانه درمطابقت به پلان عمومی اداره جهت رسیدن به اهداف عمومی.
 1. نصب و نگهداری کردن سیستم عامل ویندوز، پیکربندی مایکروسافت outlook، و سافت ویر ها نظر به ضرورت در کمپیوتر های شعبات مرکزی وزارت صحت عامه و ریاست های صحت عامه ولایات به منظور استفاده کارمندان.
 2. نصب، عیار و  مواظبت سیستم های کمپیوتری و انستال نمودن فایروال جهت جلوگیری از انتشار وایرس و مصؤنیت شبکه.
 3. انستال و (Update) نمودن انتی ویروس ها به صورت دوامدار در سیستم های تکنالوژی معلوماتی اداره جهت جلوگیری از مصاب شدن شبکه به ویروس و جلوگیری ازآسیب های ناشی از آن.
 4. تطبیق سیستم ‌(Back Up)عمومی از طریق سرور و انفرادی در هر پایه کمپیوتر به منظور حفظ و نگهداری اسناد مربوطه.
 5. رفع مشكلات روزمره  وسایل تکنالوژی کارمندان در سطح اداره جهت استفاده آنها.
 6. آماده ساختن و محافظت تمام نرم افزارها بمنظور ارائه خدمات کمپیوتری.
 7. همکاری در ایجاد و راه اندازی برنامه های آموزشی جهت بلند بردن ارتقاء ظرفیت کارمندان تکنالوژی معلوماتی.
 8. همکاری در اجراي ارزیابی فعالیت های کارمندان مربوطه
 9. ترتیب گزارشات ماهوار٬ ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین٬ مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر، تکنالوژی معلوماتی، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورتکنالوژی معلوماتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱- اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب‌سایتwww.moph.gov.af  بدست آورده میتوانید.

۲-  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت:  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.