ارایۀ خدمات صحی در شفاخانۀ صحت طفل اندراگاندی

Panah_moph
Mon, Oct 21 2019 2:56 PM
ارایۀ خدمات صحی در شفاخانۀ صحت طفل اندراگاندی

شفاخانۀ ملی و تخصصی صحت طفل، یکی از مزدحم ترین شفاخانه‌های کابل به شمار می‌رود. این شفاخانه در کنار این که برای باشندگان شهر کابل خدمات صحی ارایه می‌کند، بیمارانی که از ولایات به این شفاخانه رجعت داده می‌شود نیز تحت تداوی قرار می‌گیرند.
در سه ماه دوم سال روان، این شفاخانه 56023 تن مراجعین داشته است که از این میان 11225 تن آنان بستری گردیده و ۸۲۶۷ تن به گونه سراپا تحت تداوی قرار گرفته است .
هم‌چنان افزون بر این، در این شفاخانه 185722 تن در بخش‌های لابراتوار، ایکو، اندسکوپی، اکسری، التراسوند و گراف قلب تحت معاینه قرار گرفته اند.
شفاخانه نام‌برده، دارای بخش‌های جراحی عمومی، داخلۀ عمومی،سوختگی، بخش عاجل و مراقبت های جدی، جلدی،گوش وگلو، چشم ، دندان، فزیوتراپی، خدمات لابرتواری، ایکو، اندسکوپی، اکسری، التراسوند، گراف قلب و سایر معاینات طبی برای بیماران می‌باشد..
دسترسی به خدمات صحی حق هرشهروند کشور است و وزارت صحت عامه متعهد بر ارایه خدمات صحی با کیفیت و بهبود وضعیت صحی مردم در کشور می‌باشد.

Latest news

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

Sat, Dec 29 2018 4:01 PM
Background image

20th polio Case Reported in Afghanistan marking highest number of cases since 2015

Kabul, 28 November 2018– Another new polio case has been reported from Shaheed-e-Hassas district of Urozgan province, a 3-year-old boy is now permanently paralyzed by the poliovirus.. . .

Sat, Dec 29 2018 3:54 PM
Background image

Over 5 million children to be vaccinated against polio

Kabul, 5 November 2018 – This Monday, polio vaccination teams will visit 5.3 million children under the age of five in 18 high-risk provinces, mainly in South and East provinces. This. . .

BACK TO NEWS