تکنیشن پتالوژی

Panah_moph
Mon, Jan 27 2020 2:34 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

وظیفه:               تکنیشن پتالوژی

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه

موقعيت:             برنامه ملی کنترول سرطان، شفاخانه جمهوریت، چهارراهی صدارت، کابل

ریاست:              ریاست عمومی طب معالجوی

تعداد بست:          یک پست            

جنس:                ذکور و اناث

گزارش به:          شف و متخصصین مربوط

تاریخ اعلان:       2020/01/26

تاریخ ختم:          2020/02/8

 

پس منظر:

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به  انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

برنامه ملی کنترول سرطان ( ( NCCPدر چوکات  وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرصه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تشخیص وتداوی، مراقبت های حمایوی امراض سرطانی  طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد.

مرکز تسخیص و تداوی امراض سرطانی که در سال ۱۳۹۵  ایجاد ګردید که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد. این مرکز دارای دارای  40 بستر میباشد. این دیپارتمنت که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد  سراپا (OPD ) است که روزانه به 80-110 مریض خدمات طبی عرضه میدارد.

هدف وظیفه:

رهنمائی محصلین در اجرای تجارب و معاینات  مختلف لابراتواری وطرز استفاده از وسایل و تجهیزات لابراتوار مربوط پتالوژی.

مکلفیت ها مسئولیت های وظیفوی:

 

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان دیپارتمنت مربوطه بمنظور دست یابی به اهداف پیشبینی شده .
 2. اخذ نمونه به اساس سند مالی واداری جهت اجرای معاینه پتالوژی .
 3. راجستر نمودن بایوپسی (سمپل ) برویت مشخصات ان جهت داشتن معلومات دقیق .
 4. تثبیت سمپل جهت حصول اطمینان از صحت بودن شکل و مشخصات اولی ان .
 5. برداشتن یک حصه کوچک از سمپل جهت انجام معاینه لابراتواری.
 6. تهیه محلول برای  تلوین یا رنگ امیزی بایوپسی و اماده نمودن سلاید جهت تثبیت مرض .
 7. نصب لیبل وشماره گذاری بالای سلاید ها جهت جلوگیری از تبدیل شدن یک نمونه با نمونه دگر.
 8. تهیه و اماده ساختن سلاید ها جهت اجرای کار های عملی محصلین  و انجام معاینات.
 9. تشریح پروسه تهیه سلاید برای محصلین به شکل عملی و نظری جهت ارتقای ظرفیت.
 10. قطع نمودن بلاک توسط مایکروتوم  جهت تهیه سلایدها  .
 11. قید وجمع سامان آلات ولوازم لابراتوارو مواد مصرفی به منظورحمایت از مفقودی وارایه اسناد مصرفی به شعبه محاسبه.
 12. اجرای سایر وظایف قانونی ومرتبط به وظیفه که از جانب امر مربوطه به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل
 • لسانس لابراتوار
 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
 •  هد اقل تجربه 1 سال در تکنیشن پتالوژی
 1. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
 •   مفاهمه وارتباطات واستفاده ازپروگرام آفیس کمپیوتروآشنایی به لسان انگلیسی

Submission Guidelines:

Submission Guideline

Submission Guide line: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

Electronic applications will be sent to: sub e-mail

Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

Note: Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

No CVs will be accepted after the closing date.

Any persuade will be threat as disqualification.

Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

The test and interview will be taken from the following references.

Bailey & love’s Short practice of surgery 24th edition

Submission Email

Main point of TOR:

Submission Emails: gdhr.moph2019@gmail.com