آشپز

Panah_moph
Mon, Jan 27 2020 2:41 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک دوستی افغان اندوننیزیا

عنوان بست:         آشپز

مدت قرارداد:        یک سال (قابل تمدید)

تعداد بست:           3

جنس:                 ذکور/اناث

تابعیت:               افغان

نورم معاش:         مطابق نورم معاشات اداره

تاریخ اعلان:        2020/01/27

تاریخ ختم:           2020/02/08

هدف وظیفه:

پختن مقدار کافی وبه وقت وقت معین غذای با کیفیت براي تمام مريضان داخل بستر –پرسونل و نوکريوالان شفاخانه و همچنان حفظ و مراقبت از آشپزخانه و نگهداشت طعام خانه بصورت پاک و منظم برای همیشه  

مسولیت ها:

 • ايفاي وظيفه براي شفاخانه در ساعات رسمي کار
 • پختن مقدار کافی وبه وقت معین غذای با کیفیت براي تمام مريضان داخل بستر– پرسونل و نوکريوالان شفاخانه مطابق هدايت مديرت تهیه و تدارکات
 • مسوول محافظت و نگهداشت غذا مطابق به روش هاي حفظ الصحوي
 • اخذ مواد غذائی مطابق تعداد مریضان ونورم ، طبخ وتوزیع ان به مریضان ونوکریوالان شفاخانه
 • جابجا نمودن درست ضايعات و آلوده گي ها محصول آشپرخانه مطابق هدايات مدير اداري و در توافق با رهنمودها
 • انجام دادن نوکريوالي شبانه مطابق جدول نوکريوالي
 • پرهیز از توزیع غذا مغایر نورم برای افراد واشخاص غیر واجد
 • مراعات نمودن شرايط حفظ الصحه شخصي و آشپزخانه مطابق رهنمود پاليسي ملي وقايه انتان
 • ارائه پیشنهادات به مدیریت اداری درمورد بهبود امور مربوط آشپزخانه
 • اجراي امور هدايات داده شده توسط مدير اداري
 • تهيه غذا مورد نياز روز مره بطورصحي و نگهداشتن طعام خانه وآشپزخانه بصورت پاک و منظم و به تن داشتن لباس آشپزی درساعات کاری برای همیشه
 • درصورت ضرورت اجراء نمودن وظیفه در خارج از ساعات کاری درشفاخانه
 • ايفاي هر وظيفة ديگر مطابق به دستور مديریت اداري شفاخانه

معیارات لازم شمولیت و شایستگی ها:

 • داشتن تجربه کاری درآشپزی
 • کسانیکه باسواد باشد (ترجیح داده میشود)
 • صادق، راستکار، قابل اعتماد و بانظافت پسند باشد
 • قدرت افهام و تفهيم به زبان هاي مروج در محل داشته باشند

Submission Guidelines:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

 

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad NAwid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-0786429025

Note: Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad NAwid Barekzai ) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification.

• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Emails: gdhr.moph2019@gmail.com