جلوگیری از انتقال ویروس "کرونا" در افغانستان در اولویت وزارت صحت عامه قرار دارد

Panah_moph
Sat, Feb 01 2020 3:10 PM
جلوگیری از انتقال ویروس "کرونا" در افغانستان در اولویت وزارت صحت عامه قرار دارد

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور به روز (شنبه 12 دلو 1398) در یک نشست اضطراری که در آن هیئت رهبری وزارت صحت عامه، نماینده سازمان صحی جهان و رییسان بخش های مربوطه حضور داشتند تاکید نمود که جلوگیری از انتقال این ویروس در اولویت این وزارت قرار گرفته است.
وزیر صحت عامه کشور به مسوولان ادارات هدایت داد تا هرچه زودتر بسترهای را که برای کنترول این ویروس در کابل و ولایات در نظر گرفته اند افزایش دهند و تیم های نظارتی را در میدان های هوایی و بنادر کشور تقویه نمایند.
هم‌چنان وزیر صحت عامه کشور بر ایجاد یک کمیته مشترک میان وزارت های زراعت، تجارت، تحصیلات عالی، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، اداره هوانوردی و محیط زیست برای پیش‌گیری و کنترول این ویروس تاکید نمود.

Latest news

Sat, Apr 06 2024 1:59 PM
Background image

The provincial hospital of Samangan province has successfully activates a base chlorine production machine

The provincial hospital of Samangan province has successfully installed and activated a base chlorine production machine known as the Maxi-Wata device Sodium hypochlorite. This machine,. . .

Sat, Apr 06 2024 1:48 PM
Background image

A donation comprising a substantial quantity of medicine provides to Balkhi Regional by World Health Organization

A donation comprising a substantial quantity of medicine and state-of-the-art medical equipment was graciously provided to Abu Ali Sina Balkhi Regional and Teaching Hospital by the. . .

BACK TO NEWS