اطلاعیه مرکز تشخیص ویروس کوید-۱۹/ Covid-19

Panah_moph

هموطنان عزیز کلینیک سراپا ځوان- ZWAN OPD Clinic افتخار دارد که اجازه معاینات کوید-۱۹ (PCR) از ریاست محترم تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی وزارت محترم صحت عامه دریافت نموده است.

اسم کلینیک

نوع معاینات

کلینیک سراپا ځوان 

ZWANOPD Clinic

PCR

COVID-19

 

آدرس خانه نمبر۳سرک ۴ شیرپور ناحیه دهم شهرکابل 

شماره های تماس : 0702887581 - 0781306759 - 0700606762

آدرس الکترونیکی: drishaqzwan@gmail.com