چگونگی بهبود عرضۀ خدمات در مراکز صحی به بررسی گرفته شد

Panah_moph
Thu, Jan 07 2021 1:24 PM
چگونگی بهبود عرضۀ خدمات در مراکز صحی به بررسی گرفته شد

داکتر بشیر نورمل معین پالیسی و پلان و داکتر عبدالقدیر قدیر سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت‌عامه در نشستی از راه دور بهبود ارایۀ خدمات صحی در مراکز صحی را به بررسی گرفتند.

در این نشست نخست مسؤولان صحی چگونگی ارایۀ خدمات صحی به نیازمندان در ولایت‌های نیمروز، نورستان، غزنی، تخار، لوگر، کنر، لغمان و ننگرهار را به رهبری وزارت صحت‌عامه گزارش داده و خواهان رسیدگی به چالش‌های کاری شان در این راستا گردیدند.

علاوه بر آن نمایندگانی از ادارۀ یونیسف، سازمان صحی جهان و مؤسسات تطبیق کنندۀ خدمات صحی کف و هیلت نت، در مورد پیشرفت‌های کاری، عرضۀ خدمات صحی و قراردادهایی که با وزارت صحت‌عامه در امر مبارزه با ویروس کرونا دارند معلومات داده و وعده همکاری بیشتر را در این راستا سپردند.

معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه ضمن استماع به گزارش‌های کاری مسؤولان صحی، روی نظارت بیشتر و تقویت سیستم صحی در کشور تاکید نموده و از آنان خواست تا به خاطر رسیدگی به وضعیت صحی نیازمندان تلاش بیشتر نمایند.

از سوی‌هم سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت‌عامه از نمایندگان مؤسسات تطبیق کنندۀ خدمات صحی و شرکای صحی خواست تا مطابق قرار داده‌هایی که با وزارت صحت‌عامه به خاطر بهبود عرضۀ خدمات و مبارزه با ویروس کرونا دارند اجراات به موقع نمایند.

هم‌چنان در ادامۀ این نشست داکتر بشیر نورمل معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه، در مورد هدایات رییس جمهور کشور که شامل، تنظیم اوقات کاری در شفاخانه‌های کشور از یک به دو وقت کاری، برنامه تخصص با کیفیت و منحصر به چند شفاخانه در سطح کشور، ادغام یک تعداد از پروژه‌ها در سیستم دولتی، تنظیم ساختار وزارت صحت‌عامه، مستقل سازی ادارۀ تنظیم امور دوایی و انستیتوت ملی صحت‌عامه و هم‌چنان پاسداری از کارمندان صحی خط اول مبارزه با ویروس کرونا می‌باشد با اشتراک کنندگان صحبت نموده و خواهان اقدامات جدی و عملی آنان در این موارد گردید.

Latest news

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

Sat, Dec 29 2018 4:01 PM
Background image

20th polio Case Reported in Afghanistan marking highest number of cases since 2015

Kabul, 28 November 2018– Another new polio case has been reported from Shaheed-e-Hassas district of Urozgan province, a 3-year-old boy is now permanently paralyzed by the poliovirus.. . .

BACK TO NEWS