نشستی با نماینده گان اداره امور به خاطر تعقیب و تطبیق مصوبه ها و نظارت از کارکرد شفاخانه های مرکز راه اندازی شد.

Panah_moph
Wed, Sep 14 2022 2:15 PM
نشستی با نماینده گان اداره امور به خاطر تعقیب و تطبیق مصوبه ها و نظارت از کارکرد شفاخانه های مرکز راه اندازی شد.

نشستی به خاطر هماهنگی بیشتر با نماینده گان اداره امور به خاطر تعقیب و تطبیق مصوبه ها و نظارت از کارکرد شفاخانه های مرکز با حضور حبیب الله آخند زاده حامد معین عرضه خدمات صحی، محمدا گل کوچی رییس نظارت وارزیابی اداره امور و تیم همراه شان و رییسان شفاخانه های مرکز راه اندازی شد.
در این نشست طرفین روی تطبیق مصوبه ها، نظارت از کارکرد شفاخانه های مرکز و حل چالش های عمده سکتور صحی بحث و تبادل نظر نموده که به مسوولان صحی هدایت داده شد تا به خاطر تطبیق مصوبه ها و همکاری با تیم نظارتی اداره امور همکاری همه جانبه نمایند.

Latest news

Mon, Oct 26 2020 3:34 PM
Background image

End of the three-day IT workshop for provincial IT officers of the Ministry of Public Health

The workshop, which was held from October 24 to 26, 2020, ended with the awarding of certificates to the information technology officials of the provinces by Dr. Abdul Qadir Qadir,. . .

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

BACK TO NEWS