دعوت به داوطلبی تدارک 97 MBps انترنت برای واحد های دومی (بیرون) وزارت

akbari_admin

Publish Date

Closing Date

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { تدارک 97 MBps انترنت برای واحد های دومی (بیرون) وزارت تحت ریفرینس نمبر MOPH/NCB/1402/NCS-1 اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را آمریت تدارکات اجناس، ریاست تدارکات  بدست آورده , آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، ازتاریخ نشراعلان الی ساعت { 10:00 قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ 28/12/1401} به اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه ارائه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {تضمین بانکی به مبلغ 90,000 نود هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه تاریخ 28/12/1401ساعت 10:00  قبل ازظهر در اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی صحت عامه, کابل، افغانستان وزارت صحت عامه تدویر میگردد.

More tenders

Wed, Jun 16 2021 4:14 PM Kabul
Background image

Procurement of 73 Item Medical Equipment for Indira Gandhi Child Hospital Contract ID: MOPH/RMCM/1400/ICB/G-01

Announcement FOR BIDDING

Date: 2021/06/16

To: Arman-e-Mili Daily NEWS PAPER

The Ministry of Public Health, now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for:

Proc . . .

Sat, May 22 2021 3:29 PM کابل/Kabul
Background image

Provincial Technical Officer DRP Khost Technical Orthopaedic Centre

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Vacancy Number:                              Provincial Technical khost

Post Title . . .

Back to tenders