اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 31 قلم قرطاسیه مطبوع شفاخانه استقلال

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

نمبر تشخیصیه: (MOPH/EH/NCB/1398/G07)

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 31 قلم قرطاسیه مطبوع مورد نیاز شفاخانه بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوط را در فلش دیسک و یا از ویب سایت های (WWW.MOPH.GOV.AF ,WWW.NPA.GOV.AF) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز ( سه شنبه) مورخ (27/01/1398) به شفاخانه استقلال واقع ( سه راهی علاوالدین، سرک عمومی دارالامان) ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.  

تضمین آفر به صورت (تضمین بانکی) مبلغ (50000) (پنجاه هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی به روز (سه شنبه) مورخ (27/01/1398) ساعت (10:00 قبل از ظهر) در اطاق کنفرانس شفاخانه استقلال تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه معیاری 31 قلم قرطاسیه مطبوع شفاخانه استقلال