اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت شفاخانه های زنان و اطفال و شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت شفاخانه های زنان و اطفال و شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا با نمبر تشخیصیه (MOPH/DDR/CRO/G-NCB-004) را به شـرکت تجارتی عبیدالله انصار دارنده جواز نمبر (0101-15537) محل اصلی تجارت سرک 3 تایمنی، مرکز کابل –کابل به قیمت مجموعی مبلغ (6,705,561 شش میلیون و هفتصد و پنج هزار و پنجصد و شصت و یک افغانی) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Thu, Jul 02 2020 12:10 PM North Provinvces
Background image

Procurement Announcement; Telemedicine Implementation in Northern Afghanistan

Consulting Services
(Health, Telemedicine, Implementation Consultant)

Deadline: August 7th, 2020
(1 pm AET)

Ref.: International, open Tender for . . .

Wed, Jun 17 2020 2:23 PM Kabul
Background image

Procurement Announcement; Procurement of HCV Cartridges for Gene expert/Cepheid 4 model by (MOPH)

Procurement Entities

Ministry of public Health, Islamic Republic of Afghanistan.

Funded By

Government of Afghanistan

. . .
Wed, May 13 2020 11:23 AM Kabul
Background image

Notice for Extension of Deadline for Submission of Applications

. . .

 

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health (MOPH)

Wazir Mohammad Akbar Khan Avenue

Kabul, Afghanistan

 

 

Back to tenders