متخصص داخله اطفال

Panah_moph
Sat, Jun 01 2019 11:31 AM

Publish Date

Closing Date

Location

کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاريخ اعلان: 11 جوزا 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه 1 تن را استخدام مي نمايد:

وظیفه:                            متخصص داخله اطفال

وزارت/اداره:                   وزارت صحت عامه

موقعيت:                          مرکز ولایت کندهار

بست:                             (4)

گزارش به:                      سرطبیب شفاخانه

 

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی

 مکلفیت هاومسئولیت های وظیفوی :

 • اشتراک فعال در راپور های صبحانه و ویزت های گروپی و عــمومی
 • مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت
 • اجرای نوکری شــبانه مطابق لوایح و جدول تهیه شده ازطرف شف سرویس
 • سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران
 • به هدایت شف سرویس اجرای (Consultation) های که از دیگر بخش ها و یا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد
 • تطبیق پروتوکول های جدید معالجوی و تشخیصیه
 • اشتراک در جلسات مربوطه که از طرف اداره دایر میگردد
 • اشتراک/ دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأ دانش علمی دوکتوران سرویس مربوطه
 • آمادگی و سهمگیری در پاسخدهی واقعات عاجل در شفاخانه و خارج از شفاخانه
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي و تعقيب پلان کاري تهيه شده
 • ترتیب و تهیه پلان  بشکل ماهوار، ربعوار و سالانه خویش به مسئول بخش
 • ترتیب و تهیه گذارش بشکل ماهوار، ربعوار و سالانه به مسئول بخش     
 • اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود (این وظایف ممکن در داخل OPD و یا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)

شایستگی ها:

 • درجه تحصیل: داکتر M.D و متخصص در رشته مربوطه
 • حاکمیت کامل به لسانهای ملی و ترجیحا اشنایی با لسان انگلیسی
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر
 • مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل  تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از ریاست شفاخانه عینومنیه کندهار دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت:  کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد و سند تجربه کاری تاریخ موثق  (روز، ماه، سال) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.