صفا کار

Panah_moph
Sat, Jun 01 2019 1:13 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی یک تن را در بست 8 با شرایط  ذیل استخدام می نماید:

عنوان وظیفه:             صفا کار

وزارت/اداره:              وزارت صحت عامه

موقیعت:                     ولایت کابل

بست:                        8

نمبر پست:                 1

گزارش به:                 رئیس  اداری

گزارش از:                 ندارد

تاریخ اعلان:              2019/06/01

تاریخ ختم اعلان:         2019/06/14

مسؤوليت ها، وسعت و بعد کاري:

 • ایفای وظیفه برای صحت عامه در ساعات رسمی کار
 • پاکاري و شستن اطاق ها و دفتر دهليز ها و محوطه به صورت متواتر در صورت مشاهده کثافات و يا آلوده گي نه به اساس تقسيم اوقات
 • پاک کاري ومراقبت از اموال و اجناس اداره طبق دستور و رهنمود
 • گزارش واقعات غير مترقبه به مدير اداري يا ساير هيات رهبري اداره  به زودترین وقت ممکن
 • کمک در قسمت بارگيري و تخليه لوازم و مواد این اداره  
 • سوختاندن و يا انتقال دادن مواد فاضله و باطله به اساس هدايت مدير اداري مطابق به رهنمود اجراات در قسمت مواد فاضله
 • مراعات نمودن جدي تمام شرايط نظافت
 • مراعات پاليسي محافطت شخصي و محيطي
 • ايفاي هر وظيفه ديگر مطابق به دستور رئیس اداری

شايستگي ها (Qualification)

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • قدرت افهام و تفهیم به زبان های مروج در محل
 • توانايي حداقل خواندن و نوشتن را داشته باشد
 • صادق، راستکار و قابل اعتماد

امتیازات:

 • معاش ماهوار

Submission Guidelines

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail

• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad Nawid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-707777734

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad Nawid Barekzai ) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification.

• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview: