نشستی در مورد اخذ امتحان انترنس اکمال تخصص، تحت رهبری داکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه

Panah_moph
Wed, Jul 31 2019 3:53 PM
نشستی در مورد اخذ امتحان انترنس اکمال تخصص، تحت رهبری داکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه

معین مالی و اداری در این نشست، روی موارد چون: تاریخ اخذ امتحان، محل برگزاری امتحان، شروع ثبت نام، انتخاب ریفرنس برای تهیۀ سوالات، تهیۀ طرزالعمل و ایجاد لایحۀ وظایف مشخص برای کمیته‌ها، با استادان برنامه اکمال تخصص بحث و تبادل نظر نمودند.
اشتراک کنندگان در این نشست، نظریات و پیشنهادات خود را در موارد مطرح شده ارایۀ نمود، که بعد از جمع بندی نظریات آن‌ها، به مسؤولین مربوط هدایات لازم داده شد
قراراست آغاز ثبت نام اشتراک کنندگان امتحان انترنس اکمال تخصص، به زودی اعلام گردد و تاریخ 27 سنبله 1398 اولین روز این امتحان باشد.

Latest news

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

Sat, Dec 29 2018 4:01 PM
Background image

20th polio Case Reported in Afghanistan marking highest number of cases since 2015

Kabul, 28 November 2018– Another new polio case has been reported from Shaheed-e-Hassas district of Urozgan province, a 3-year-old boy is now permanently paralyzed by the poliovirus.. . .

BACK TO NEWS