اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (11) قلم ملزمات طبی ضرورت ریاست تصدی فارمسی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

AFG/MOPH/PE/NCB/L1/1398 :شماره شناسایی

ریاست تصدی فارمسی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی  تهیه وتدارک (11) قلم ملزمات طبی اشتراک نموده سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش میموری ازمدیریت عمومی تدارکات ریاست تصدی فارمسی ، ویبسایت وزارت صحت عامه ویا از ویبسایت تدارکات ملی WWW.npa.gov.af بدست آورده وآفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه به یکی از لسان های رسمی کشور به شکل کمپیوتری خانه پری نموده و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) روز به شکل چاپی و سربسته به مدیریت عمومی تدارکات تصدی فارمسی ارایه نمایند .

    توزیع شرطنامه معیاری داوطلبی به شکل سافت از تاریخ نشر اعلان آغاز گردیده وتسلیمی آفرها الی ساعت (10) قبل از ظهر در روز آفرگشایی که (21) روز بعد از نشراعلان آخرین معیاد ضرب العجل میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود .

    تضمین آفــــــر بصورت {تضمین بانکی} مبلغ  180000 (یک صد و هشتاد هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ {3/سنبله/1398} روز {یکشنبه} ساعت 10:00 قبل از ظهر در مقر ریاست تصدی فارمسی منزل اول تعمیر مقام ریاست مقابل لیسه آریانا افغان ترک تدویر می یابد.

آدرس: مسجد شاه دوشمشیره (ع)، مقابل لیسه آریانا افغان ترک، ریاست تصدی فارمسی، مدیریت عمومی تدارکات

Email: Peafg.ivs@gamil.Com

Office Phone number: +93(020)2103440

More tenders

Tue, Nov 05 2019 3:03 PM Kabul
Background image

Community Based Monitoring Consultant

 

Ministry of Public Health

General directorate of Monitoring Evaluation and health information system  

Monitoring Directorate

TERMS OF REFERENCE FOR COMMUNITY BASED MONITORING . . .

Sat, Nov 02 2019 2:35 PM Kabul
Background image

Re-announcement; Bidding Invitation of Evaluation of Geo Location Monitoring System (GLM)

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Nation . . .

Sun, Oct 27 2019 10:08 AM Kabul
Background image

Announcement; bidding invitation of Continuation of health services delivery through 15 MHTs for kochi population in 12 provinces of Afghanistan

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Directorate of Procurement

Grants and Service Contracts Management Unit

Call for Expression of Interest (C-EOI) for

Nation . . .

Back to tenders