اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک واکسین انتی ربیس, تیتانوس, سیروم امینو گلوبولین و یخچال برای نگهداری واکسین ها  مورد ضرورت ریاست کنترول امراض ساری پروژه کنترول امراض ربیس و زونوسیس

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک واکسین انتی ربیس, تیتانوس, سیروم امینو گلوبولین و یخچال برای نگهداری واکسین ها  مورد ضرورت ریاست کنترول امراض ساری پروژه کنترول امراض ربیس و زونوسیس با نمبر تشخیصیه ((MOPH/CDCD/RZP/NCB/1398/G01 را به شـرکت نوی سالار سلطان لمیتد دارنده جواز نمبر (22267) محل اصلی تجارت حصه سوم خیر خانه، مرکز کابل-کابل به قیمت مـــجموعی مبلغ ( 6,030,000 شش میلیون سی هزار افغانی ) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Thu, Sep 19 2019 11:12 AM Kabul
Background image

procurement announcement: bidding opportunity of Evaluation of Geo Location Monitoring System (GLM)

Grant No.: 1619-AFG-10a-Y

Project ID: MOPH-GAVI-HSS3-11

Date: September 16, 2019.

The Ministry of Public Health has received a grant/ fund from the GAVI in 2016 under the HSS3 . . .

Back to tenders