تکنیشن لابراتوار/ بانک خون

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۶ - ۱۵:۴

Publish Date

Closing Date

Location

سمنگان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان 26 اسد  1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی سمنگان 1  تن در بست تکنیشن لابراتوار/ بانک خون دربست 6 با شرایط ذیل استخدام می نماید:

عنوان وظيفه:        تکنیشن لابراتوار/ بانک خون

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه        

موقیعت:               مرکز ولایت  سمنگان

بست:                  6

گزارش به:           سرطبیب شفاخانه

گزارش از:           ندارد

هدف وظیفه: 

 • عرضه خدمات بانک خون/لابراتوار  مطابق معيارات به مريضان نيازمند نظربه هدايت داکتر
 • مکلفیت و مسئولیت های وظیفوی:
 • پيشبرد امورمربوطه و مساعد ساختن تمام زمينه ها درابطه به ترانفيوژن و معاینات لابراتواری
 • حاصل نمودن اطمينان از حفط ومراقبت تعمير و لوازم مربوطه
 • پرهيز از اعمال و اجرآت غير قانوني
 • مراعات نمودن تمام مقررات و دسپلين شفاخانه 
 • جمع آوري ارقام بخش مربوطه
 • ابراز نظر براي بهبود کاربخش بانک خون/لابراتوار به اداره شفاخانه
 • انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
 • مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي
 • اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک فعال درارزيابي ربع وار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 • اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربع وار و تعقيب پلان کاري تهيه شده

شايستگي ها (Qualification)

 • فراغت از بخش تکنالوژي عالي طبي جمهوري اسلامي افغانستان
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • تسلط بر زبان هاي ملي ودانستن زبان انگلسي ارجحيت دارد

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

ریفرنس: کتاب های تدریسی انستیتوت غضنفر

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعد از نشر اعلان در مركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از شفاخانه ولایتی سمنگان دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت: کاپی خلص سوانح و در صورت که به شکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق (روز، ماه، سال) ختم قرارداد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه (کارمند به وزارت مالیه) را به واسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af  نیز مشاهد نماید. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Documents

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اینجا کلیک کنید