اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد امتحان انترنس سال 1399

Panah_moph
 1. تاریخ اخذ امتحان انترنس 2 عقرب 1399 تعین گردیده است.
 2. امتحان انترنس توسط اداره ملی امتحانات اخذ می‌گردد.
 3. ثبت نام شمولیت از تاریخ 20 سنبله سال 1399 آغاز و الی 20 میزان سال 1399 ادامه دارد.
 4. جهت ثبت نام فورم های مقدماتی ثبت نام را از طریق ریاست اکمال تخصص، ریاست های صحت عامه ولایات به شکل هارد بدست آورده و هم کاندیدان امتحان میتوانند از سایت وزارت فورم متذکره را داونلود و مطابق رهنمودی‌ که در فورم متذکره وضاحت دارد خانه پری، تکمیل  و در ولایات به ریاست های صحت عامه ولایت مربوطه و در مرکز به ریاست اکمال تخصص تسلیم نمایند، ریاست های محترم صحت عامه ولایات فورم های متذکره را جمع آوری و به‌ شکل محفوظ به ریاست اکمال تخصص در اخیر هر هفته ارسال بفرمایند.
 5. فورم ها بدون اخذ پول توزیع میگردد، هیچ کس حق اخاذی را در برابر توزیع فورم ندارد.
 6. مطابق طرزالعمل اداره ملی امتحانات حین بایومتریک مقدار پول تعین شده از طریق آن اداره محترم از مشمولین امتحان جمع آوری خواهد شد.
 7. پروسه بایومتریک قبل از امتحان توسط اداره محترم ملی امتحانات صورت می‌گیرد که بعداً روز های تعین شده برای بایومتریک از طریق وسایل اطلاعات جمعی به سمع مشمولین امتحان رسانیده خواهد شد.
 8. مشمولین امتحان که تابع امتحان Exit اند، بدون سپری نمودن موفقانه Exit exam میدیکل کانسل حق شمولیت به امتحان انترنس را ندارند.
 9. بست های کمبود در جدول جداگانه به اعلان سپرده شده مشمولین امتحان میتوانند بملاحظه شد آن یک رشته و مرکز تخصصی را مطابق خواست خود شان انتخاب نمایند.
 10. اشخاصی که دو مرتبه ثبت نام نمایند، ثبت نام شان باطل می‌باشد.

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۱:۵۷
Background image

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد امتحان انترنس سال 1399

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان، محل های اخذ کارت و بایومتریک برنامه اکمال تخصص سال ۱۳۹۹

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۱۱
Background image

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد امتحان انترنس سال 1399

 1. تاریخ اخذ امتحان انترنس 2 عقرب 1399 تعین گردیده است.
 2. امتحان انترنس توسط اداره ملی امتحانات اخذ می‌گردد.
 3. ثبت نام شمولیت از تاریخ 20 سنبله سال 1399 آغاز و الی 20 میزان سال 1399 ادامه . . .
شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۱:۵۲
Background image

اطلاعیه مرکز تشخیص ویروس کوید-۱۹/ Covid-19

هموطنان عزیز کلینیک سراپا ځوان- ZWAN OPD Clinic افتخار دارد که اجازه معاینات کوید-۱۹ (PCR) از ریاست محترم تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی وزارت محترم صحت عامه دریافت نموده است.

. . .

Back to announcements