اعلان تدارکاتی؛‌ اعلان مجدد داوطلبی تدارک۱۳قلم مواد اساسی دیالیز و ملزمه آن و ۹۵ قلم ریجنت و مواد لابراتوار مورد ضرورت شفاخانه ملی تداوی امراض گرده نیشتر جلال آباد ننگرهار

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NP-NEB/NCB/1399/G01/RB

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ۱۳ قلم مواد اساسی دیالیز و ملزمه آن و ۹۵ قلم ریجنت و مواد لابراتوار مورد ضرورت شفاخانه ملی تداوی امراض گرده نیشتر جلال آباد ننگرهار اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از نماینده ریاست تدارکات در مدیریت پذیریش وزارت صحت عامه ویا از سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشـــر اعلان الی ســـــاعت 10:00 قبل از ظهر روز شـــنبه تاریخ 07 / جدی / 1398 به دفتر کمیته آفر گشایی، ریاست تهیه و تدارکات واقع در منزل اول تعمیر ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه ، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی برای لات اول به مبلغ 300,000 سه صد هزار افغانی و برای لات دوم به مبلغ 120,000 یک صد و بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه 07 /  جدی / 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کارت های مصرفی موبایل برای کارمندان ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی و دیپارتمنت های ذیربط

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کارت های مصرفی موبایل برای کارمندان ریاست هماهنگی کمک ها و تقویت سیستم صحی و دیپارتمنت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۴:۲۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک روغنیات، مبلایل، فلترباب و پرزه جات مورد ضرورت آمریت کابل امبولانس وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک روغنیات، مبلایل، فلترباب و پرزه جات مورد ضرورت آمریت کابل امبولانس وزارت . . .

Back to tenders