اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/-003 اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان  در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی پذیرش وزارت صحت عامه ویا ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده , آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، ازتاریخ نشراعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه تاریخ 16/11/1399} به اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات , وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {تضمین بانکی به مبلغ 23,000 بیست و سه هزار افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بروز پنج شنبه تاریخ 16/11/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهردر اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات دهن , وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان وزارت صحت عامه تدویر میگردد.

Documents

شرطنام خوشحال خان

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۰:۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دبل لومین کتیتر، اریتروپوتین و هیپارین مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی کلیه ها

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دبل لومین کتیتر، اریتروپوتین و هیپارین مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی کلیه ها تحت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۲:۵۶ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/-003 . . .

Back to tenders