اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به داوطلبی می گذارد، اشتراک کننده گان واجد شرایط می توانند، نقل چاپ شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه حوزوی ولایتی غور وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره  بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان مدت (21) روز تقویمی الی ساعت 9 بجه قبل ازظهرتاریخ 12/6/1399 درشعبه   مدیرایت اداری  شفاخانه   ولایتی  غور واقع شهر. فیروزکوه بسپارند آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول از لات اول 61 قلم ادویه مبلغ . 100000 افغانی  لات دوم 92 قلم مواد مصرفی طبی مبلغ150000 افغانی ولات سوم 67  قلم مواد لابراتواری مبلغ 90000 افغانی که مجموع 4 لات مبلغ /340000 افغانی بوده جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه تاریخ12/6/1399ساعت .10 قبل ازظهر درسالون کنفرانس های  آمریت شفاخانه غور منزل سوم به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایر میگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

  1. شفاخانه ولایتی/  غور  نمبرتماس: 0799544540 
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبر تماس: 0700892888

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

Back to tenders