اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه های مرکزی وپروژه های انکشافی وزارت صحت عامه

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه:  تهیه و تدارک تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه های مرکزی وپروژه های انکشافی وزارت صحت عامه

.شماره داو طلبی:  NPA/MoPH/1400/G-121

 اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی , پروژه

تهیه و تدارک تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه های مرکزی وپروژه های انکشافی وزارت صحت عامه.که دارای نمبر

تشخیصیه NPA/MoPH/1400/G-121 می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون

و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند. 

آدرس وصول شرطنامه :

از ویب سایت wwww.npa.gov.af  ویا www.ageops.net / بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  27 /11/1399 ساعت

 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

مقدار تضمین آفر 40,000,000  چهل میلیون افغانی می باشد.   

مدت تضمین آفر باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد، یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ ضرب الا اجل تسلیمی آفرها قابل اعتبار می باشد.

واحد پولی: تضمین آفر به واحد پولی افغانی ارائه گردد، و یا سایر اسعار مروج که به آسانی قابل تبادله باشد.

نوعیت تضمین آفر بشکل بانک گرانتی ارائه گردد.

در صورت که داوطلب شرکت مشترک JV باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک JV باشد.

نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نمی باشد

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، منزل اول، ،  اطاق کنفرانس ها

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد  وجلسه قبل از داوطلبی 13/11/1399 ساعت 10 بجه از طریق اسکایپ تدویر میگردد.

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۰:۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دبل لومین کتیتر، اریتروپوتین و هیپارین مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی کلیه ها

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دبل لومین کتیتر، اریتروپوتین و هیپارین مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز و تداوی کلیه ها تحت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۲:۵۶ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50  بستر معتادین خوشحال خان تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/-003 . . .

Back to tenders