اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ۶۴ قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی ۶۰۰ بستر میرویس و ریاست صحت عامه ولایت کندهار

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره داوطلبی: NPA/MoPH/1400/G-2619/NCB

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۶۴ قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی ۶۰۰ بستر میرویس و ریاست صحت عامه ولایت کندهار با شماره داوطلبی: NPA/MoPH/1400/G-2619/NCB اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایتهای {https://tenders.ageops.net/} و {https://www.npa.gov.af} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 15 جوزا 1400 به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 1,500,000 یک میلیون و پنجصد هزار افغانی میباشد. جلسه قبل از داوطلبی به ساعت 10:00 ق.ظـ مورخ 1 جوزا 1400 در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت مسلکی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، آمریت سکتور اقتصاد، معارف، صحت و زراعت، منزل دوم و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 15 جوزا 1400 در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، منزل اول، تالار جلسات واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 30 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت انستیتوت صحت طفل اندراگاندی سال مالی 1400

ریفرنس نمبر: MOPH/NCB/IGICH/1400/G10

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 30 قلم مواد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۵۱ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه . . .

Back to tenders