اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (35) قلم مواد شوینده مورد ضرورت شفاخانه ولایتی تخار

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location تخار

آمریت شفاخانه ولایتی تخارازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد  35 قلم مود تنظیفاتی مورد ضرورت؛ دارای نمبرتشخیصه   MoPH/GDCM/HPR/Takharph/NCB/1399/GO4   اشتراک نموده ، نقل چاپ شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه / ولایتی تخار وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه با ارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره  بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان مدت (21) روز تقویمی به صندوق آفرها درشعبه ..تدارکات . مدیرایت اداری  شفاخانه حوزوی ولایتی واقع شهر تالقان سرک شرکت   بگذارند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلغ  30000 سی هزار افغانی بوده جلسه آفرگشایی به روز دوشنبه تاریخ 14دلو سال مالی 1399 ساعت 11بجه قبل ازظهر در آمریت شفاخانه ولایتی تخار اتاق جلسات  منزل اول دهلیز اول به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

  1. شفاخانه ولایتی حوزوی نمبرتماس.0748808085
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس 0700892888     

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

Back to tenders