اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 40 بستر معتادین نوجوانان کابل

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 40 بستر معتادین نوجوانان کابل تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/-004 اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان  در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی پذیرش وزارت صحت عامه ویا ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده , آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، ازتاریخ نشراعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ 17/09/1399} به اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه دست راست، تعمیر یک منزله جوار آرشیف تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {تضمین بانکی به مبلغ 23,000 بیست و سه هزار افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بروز دوشنبه  تاریخ 17/09/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهردر اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات دهن دروازه دست راست، تعمیر یک منزله جوار آرشیف تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان وزارت صحت عامه تدویر میگردد.

Documents

شرطنامه تعمیر 40 بستر نوجوانان کابل

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی 14 قلم البسه مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (14)قلم البسه مختلف دارای نمبرتشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1400-G09 مورد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۳۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (12) قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (12) قلم تیل و روغنیات مختلف دارای نمبر تشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB . . .

Back to tenders