خلص سوانح داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان

 

خلص سوانح داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستاناحمد جواد عثمانی در سال 1351 در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود. موصوف بعد از تکمیل دوره تعلیمات ابتداییه و متوسطه شامل امتحان کانکور سراسری شده و با اخذ نمره عالی شامل پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل شد.

داکتر عثمانی تحصیلات عالی خود را در ولایات کابل و بلخ تکمیل و بعد از فراغت از پوهنحی طب با کسب نمرات عالی شامل کادر علمی پوهنتون بلخ گردید. بعد از یک دوره خدمت به نظام صحی کشور؛ داکتر عثمانی با دریافت بورسیه رقابتی فولبرایت تحصیلات دوره ماستری خویش در بخش پالیسی و مدیریت صحی بین المللی در یکی از پوهنتون های معتبر ایالات متحده امریکا موفقانه به پایان رسانده و با تعهد به مردم نیازمند افغانستان دوباره رهسپار کشور شد. داکتر عثمانی طی بیش از دو دهه خدمت به مردم به سیستم صحی افغانستان توانسته دستآوردهای بیشمار را در راستای نظام سازی و نهادینه کردن شیوه های مدرن مدیریت درج سابقه کاری خود نماید. او در این مدت با ادارات دولتی و غیر دولتی به شمول تمویل کننده گان بین المللی در بخش های تخنیکی، مدیریتی و رهبری، از سطح قریه و ولسوالی شروع تا سطوح ولایتی و ملی ایفای وظیفه نموده است.

سوابق کاری داکتر عثمانی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای بین المللی:

در سال 1396 به اساس حکم مقام عالی جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مالی و اداری وزارت اقتصاد تقرر حاصل نمود.

موصوف در جریان ماموریت خود در وزارت اقتصاد، نوآوری و تغییرات چشمگیر را در امور اداری، مالی، تدارکاتی و منابع بشری با حمایت رهبری مقام وزارت تدوین و عملی نمود که در نتیجه امروز وزارت اقتصاد از نظر شفافیت، حسابدهی و مدیریت نوین اداری به یکی از ادارات الگو در دستگاه خدمات ملکی افغانستان مبدل شده است. علاوتا داکتر عثمانی در آوردن اصلاحات در انسجام موسسات غیر دولتی و پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی که با بوجه 120 ملیون دالری از کشور هندوستان تمویل میگردد، نقش کلیدی را در وزارت اقتصاد ایفا نموده است.

در سال 1395 بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث معین مالی و اداری وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمود. موصوف در این ماموریت به صورت خستگی ناپذیر در آوردن اصلاحات در سیستم های اداری، مالی، تدارکات و منابع بشری به شمول اکمال تخصص که اسیب پذیر به فساد اداری بودند، تمرکز داشت. داکتر عثمانی همچنان برنامه مداون، تحت نام تحول شفاخانه های افغانستان را به منظور به آوردن تغییرات بنیادی در شفاخانه های دولتی افغانستان معرفی نمود.

در اوایل سال 1395 بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رییس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه ارتقا نمود و در این سمت در انکشاف پالیسی ملی صحی و استراتیژی ملی صحی برای سال های 1395 الی 1399 وزارت صحت عامه نقش کلیدی داشت.

در سال 1390 به حیث رییس روابط بین المللی وزارت صحت عامه از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نمود و در این بست برای مدت بیشتر از سه سال، از 1391 الی 1394 ایفای وظیفه نموده و از این طریق در تقویت هماهنگی و ارتباطات وزارت صحت عامه با همکاران انکشافی به شمول تمویل کننده ها، ادارات ملل متحد و نماینده گی دیپلوماتیک از طریق وزارت امور خارجه نقش عمده را به عهده داشت.

در سال 1385 به حیث مشاور ملی اتحادیه اروپا در وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمود. از این طریق در انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های وزارت صحت عامه و همچنان در نظارت و ارزیابی پروگرام ها و برنامه های تمویل شده اتحادیه اروپا در ولایات تحت پوشش آن تمویل کننده که دربرگیرنده ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، لوگر، زابل، ارزگان، غور، دایکنده و کندز میباشد.

در سال 1388 داکتر عثمانی به حیث رییس پروژه گلوبل فند تقرر حاصل نمود و در ادغام این واحد، به پروگرام های ملی، کنترل ملاریا، توبرکلوز و ایدز وزارت صحت عامه نقش عمده را ایفا نمود.

داکتر عثمانی برای دو سال از 1383-1385 به حیث رییس پروژه صحی ولایت سرپل که از طرف بانک جهانی تمویل میگردید و بعدا به حیث رییس پروژه صحی ولایت جوزجان که توسط اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل میگردید، ایفای وظیفه نموده است. در این دوره ماموریت داکتر عثمانی چندین شفاخانه ولایتی و ولسوالی، ده ها مرکز صحی اساسی و جامع و مکاتب قابلگی جامعه را فعال و رهبری نمود.

داکتر عثمانی متاهل است، دارای سه دختر و یک پسر میباشد.