مدیرعمومی نوجوانان ومکاتب

akbari_admin
شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۱۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:                   مدیرعمومی نوجوانان ومکاتب  

وزارت ویا اداره:               وزارت صحت عامه

موقعیت:                          چهارراهی مسعود بزرگ

ریاست:                           ریاست عمومی طب وقایوی

کود :                              (۰۳۶)

بست:                             (۴)

گزارش به:                    آمر صحت اطفال ونوجوانان

گزارش از:                    مدیریت عمومی  نوجوانان ومکاتب،مدیریت عمومی امراض دوره طفولیت،

                                  مدیریت صحت نوجوانان و مدیریت صحت مکاتب

هدف وظیفه:

تنظیم وانسجام امورعرضه خدمات صحی به اطفال ونوجوانان در مکاتب به منظورتآمین صحت وسلامت آنها

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. مراقبت متداوم ازشیوه اجراات وعمل کردهای عرضه خدمات صحی مربوط به صحت اطفان ونوجوانان در تسهیلات صحی  و مکاتب دررابطه به حفظ صحت وسلامت اطفال ونوجوانان درکشور
 2. سهمگیری و ابراز نظر در غنامندی پالیسی ، استراتیژی ورهنمود های عرضه خدمات مربوط به صحت اطفال ونوجوانان درمکاتب
 3. تحلیل وضعیت ، دریافت مشکلات مربوط به صحت اطفان ونوجوانان وارائه پیشنهادات مبتنی برشواهد بدست آمده ازمرورراپورهای ربع وار ازفعالیت های عرضه خدمات صحی  برای اطفال ونوجوانان ، مرورراپورهای ربع وار اداره معلومات صحی (HMIS) در کشورومرور راپورهای سفرهای کاری پرسونل به ولایات
 4. تخمین وپیشنهاد نیازمندی های اداره وپرسونل مربوطه
 5. تهیه پلان کاری و گزارش فعاليت ها مطابق به پلان کاري موجود 
 6. تهیه وارائه راپورهای ماهوار، ربع واروسالانه به مراجع ذیربط

مواصفات :

 1. درجه تحصیل : داشتن سند تحصیلی ازیکی ازفاکولته های طبی راجستراشده وزارت صحت عامه 
 2. تجارب لازمه : داشتن تجربه کاری حداقل 2 ساله مرتبط به وظیفه  
 3. مهارت های دیگر : تسلط کامل به لسان های ملی ، تکلم وتحریربه لسان انگلیسی ارجعیت دارد
 4. مهارت درپروگرام های MS Office  داشته باشد
 5. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:
 6. اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.
 7. ۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 8. ۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.
 9. ۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .
 10. ۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.
 11. ۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.
 12. ۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 13. نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .
 14. توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.