مسئول  مراقبتهای جامع  نوزاد  

akbari_admin
شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۱:۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:                  مسئول  مراقبتهای جامع  نوزاد   

وزارت ویااداره:                وزارت صحت عامه

موقعیت:                          کابل/ چهارراهی مسعود بزرگ

ریاست:                           ریاست عمومی طب وقایوی

کود :                             (۰۱۸)

بست:                             (۵)

گزارش به:                      مدیر عمومی مراقبت های نوزاد   

گزارش از:                      ندارد  

هدف وظیفه:

حمایت تخنیکی از عرضه خدمات مراقبت های جامع نوزادان به منظورکاهش درمیزان مرگ ومیر نوزادان

 مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 • سهم گیری فعال در تطبيق استراتیژی ملی مادری مصؤن بخصوص بخش صحت نوزادان  .
 • جمع آوری ارقام وشواهد جهت مروروتجدیدنظرپالیسی ،ستراتیژی ،رهنمودهای مربوطه به مادری مصؤن .
 • ارائه نظریات وپیشنهادات درمروروتجدید نظردر پالیسی ، استراتیژی ، رهنموده ها وپروتوکول های مربوط به صحت مادرونوزاد .
 • نظارت ازتسهیلات صحی عرضه کننده خدمات صحت نوزاد درمرکز وولایات درصورت ضرورت   
 • اشتراک منظم در جلسات جهت شریک ساختن معلومات واتخاذ تصامیم.
 • تهیه پلان کاری و راپورفعالیت وارائه آن به مرجع مربوطه .
 • اجرای سایرفعالیت های مربوط به وظیفه نظر به لزوم دیدامربخش .

مواصفات :

 1. درجه تحصیل : فارغ التحصیل یکی ازفاکولته های طبی راجسترشده وزارت صحت عامه 
 2. تجارب لازمه : داشتن حد اقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه   
 3. مهارت های دیگر : تحریروتکلم روان به لسان های رسمی
 4. مهارت خوب درپرگرام های MS Office  درکمپیوتر 
 5. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:
 6. اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.
 7. ۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 8. ۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.
 9. ۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .
 10. ۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.
 11. ۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.
 12. ۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 13. نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.