دیدار وزیر صحت عامه با نمایندگان جامعه مدنی ولایت دایکندی

Panah_moph
Sun, Jan 12 2020 3:09 PM
دیدار وزیر صحت عامه با نماینده‌گان جامعه مدنی ولایت دایکندی

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور با نماینده‌گان جامعه مدنی ولایت دایکندی طی نشستی دیدار نمود.
در این نشست نماینده‌گان جامعه مدنی ولایت دایکندی، چالش‌های صحی شانرا با وزیر صحت عامه در میان گذاشته و خواهان هم‌کاری های بیشتر وزارت صحت عامه در راستای افزایش مراکز صحی تداوی معتادان، افزایش زیربناهای صحی، افزایش شمار بستر در مراکز صحی این ولایت شدند.
وزیر صحت عامه کشور ضمن شنیدن چالش‌های صحی نماینده‌گان ولایت دایکندی برای آنان وعده هم‌کاری داد.
هم‌چنان وزیر صحت عامه کشور، تاکید نمود که وزارت صحت عامه با توجه با امکانات کم مالی که در اختیار دارد، اخیرا حدود 14 باب مرکز صحی را در این ولایت در هم‌کاری با شرکای صحی ایجاد نموده که کار ساختمانی هفت باب آن تکمیل گریده است.
از سوی هم، این وزارت در نظر دارد تا چهار باب مرکز صحی دیگر را در سال های آینده در این ولایت نیز ایجاد نماید.

Latest news

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

Sat, Dec 29 2018 4:01 PM
Background image

20th polio Case Reported in Afghanistan marking highest number of cases since 2015

Kabul, 28 November 2018– Another new polio case has been reported from Shaheed-e-Hassas district of Urozgan province, a 3-year-old boy is now permanently paralyzed by the poliovirus.. . .

BACK TO NEWS